Olimbs forsterkede innsats for klimaet

Publicerad: 17 november, 2023

Vanligvis er dampkjelen og generatoren i biler for grøftefri rørfornying drevet av diesel. På den nye lastebilen til Olimb vil disse i stedet gå på biogass.

Vanligvis er dampkjelen og generatoren i biler for grøftefri rørfornying drevet av diesel. På den nye lastebilen til Olimb vil disse i stedet gå på biogass.

Olimb Rørfornying bygger Norges første lastebil for rørfornying hvor både bil og tilleggsutstyr for drift går utelukkende på biogass. Dette er et tiltak for å imøtekomme fremtidens klimakrav. 

Biogass er et klimanøytralt drivstoff, som kan redusere livsløpsutslippene med opptil 90 prosent sammenlignet med fossilt drivstoff.

– Med rørfornying rehabiliterer vi vann- og avløpsrør ved å gjenbruke de gamle rørene i stedet for å grave. På samme måte er biogass gjenbruk av mat, avløpsslam og annet avfall. Med den nye biogass-drevne lastebilen vil vi ytterligere redusere klimaavtrykket på våre prosjekter, sier Geir Jensen, administrerende direktør i Olimb Rørfornying.

Første av sitt slag

Bilen ble bestilt fra Volmax Rygge i desember 2021. Salgssjef i Volmax, Roger Rossing, sier bilen trolig blir helt unik:

– Vi har ikke hørt om andre biler hvor også påbygget for drift går på biogass. Denne bilen blir kanskje den første av sitt slag i Norge, og Olimb Rørfornying viser med dette at biogass-bilene kan brukes til mer enn bare ren transport. Volvo har stor oppmerksomhet knyttet til miljø og nullutslipp, og vi er veldig takknemlige for å være med som samarbeidspartner på dette prosjektet.

Helt fra bestilling av bilen, er det lagt mye jobb i å få godkjent påbyggingen av utstyr til rørfornying i henhold til gjeldende lover og regler.

– Fordi påbygget vårt er noe helt nytt, har det vært mange involverte parter i prosessen. Både Volmax, Borge Trykkluftsenter og andre samarbeidspartnere har bistått oss med veiledning underveis, og vi begynner nå å nærme oss mål, forteller Håkon Røstad, som er teknisk leder i Olimb Rørfornying.

Nye løsninger for fremtiden

Med rørfornying føres en plastmettet filtforing inn i det gamle avløpsrøret som herdes med varm damp til et nytt rør, uten å grave. Vanligvis er dampkjelen og generatoren drevet av diesel, men på den nye lastebilen vil disse i stedet gå på biogass.

– Ved å bygge om komponenter til å gå på biogass fremfor diesel, har Olimb videreutviklet løsninger som finnes i markedet. Biogass-generatorer er for eksempel ikke så vanlig her til lands. Det forteller Mads Amundsen.
Han er daglig leder i Borge Trykkluftsenter, som har levert flere av komponentene for tilleggsutstyret som nå bygges på bilen.

– Dette er et spennende prosjekt som vi tror blir en god og fremtidsrettet løsning. Mennesker vil alltid produsere avfall, og med denne løsningen blir avfallet utnyttet til drivstoff fremfor sendt til forbrenning, sier Amundsen.

Kontinuerlig innovasjon

Fra Olimb Rørfornying gjennomførte den første rørfornyingen i Norge i 1977, har de utviklet mange løsninger og produkter som i dag er standard i bransjen.

– Vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av våre løsninger for å redusere våre klimagassutslipp. Det var derfor helt naturlig for oss å investere i denne unike lastebilen, slik at vi kan tilby rørfornying som et enda mer miljøvennlig og tidsriktig valg for våre kunder i fremtiden, understreker Geir Jensen i Olimb Rørfornying.

 

 

Grøftefri rørfornying er et betydelig bidrdag til å kutte klimagassutslipp fra VA-sektoren. Med den nye biogass-drevne lastebilen vil Olimb Rørfornying ytterligere redusere klimaavtrykket på prosjektene sine.

Grøftefri rørfornying er et betydelig bidrdag til å kutte klimagassutslipp fra VA-sektoren. Med den nye biogass-drevne lastebilen vil Olimb Rørfornying ytterligere redusere klimaavtrykket på prosjektene sine.

Tekst og bilder: Olimb Rørfonying.