Formpassat PE-rör i komplicerat projekt

Publicerad: 30 oktober, 2023

Bild: VA Syd

Bild: VA Syd

När rörinspektioner utfördes i Örtofta under planeringen av ett nytt bostadsområde upptäcktes en stor läcka i ett spillvattenrör under Braheån. Ett första försök med flexibelt foder slutade med att glasfiberstrumpan exploderade under härdningen, räddningen blev ett formpassat PE-rör.

Mikael Hölttä var projektledare från VA Syd för projektet och han konstaterar att det utvecklades till ett komplicerat projekt.

-        När vi filmade röret såg vi hur vatten sprutade in i ledningen från ån. Av konditionen på gjutjärnsröret insåg vi att inläckaget funnits i tiotals år. Ett så genomrostat rör innebar dessutom problem med många vassa kanter som kunde bli problematiskt vid relining med ett flexibelt foder, vilket var vårt första alternativ för att åtgärda röret.

Spillvattenledningen, en 225 Btg, gick både under en järnväg och fram till Brae ån och där gick ledningen över till en Gj 200 mm . Under järnvägen gick det att renovera med ett flexibelt foder, men när de kom till ledningen under ån stötte de på problem.

Gammalt rör med vassa kanter

De anlitade Pollex som entreprenör och där var det Staffan Blomkvist som fick uppdraget att tillsammans med VA Syd hitta en bra lösning för reparation av röret.

-        Det är ett projekt som jag definitivt kommer att minnas, en stor utmaning samtidigt som det gick väldigt bra till slut, berättar han.

I början löpte allt på bra och de planerade för installation av ett flexibelt foder mellan två brunnar på varsin sida av ån, ett ca 40 meter långt rör.

-        För att minska problemen med vassa kanter i gjutjärnsröret satte vi på en yttre skyddsstrumpa, men det räckte inte. När vi kommit en femtedel genom härdningsprocessen sprängdes strumpan av påverkan från en vass kant som trängt igenom, förklarar han vidare.

Det stora problemet i det läget var inte att strumpan sprängdes utan att den redan hunnit härda på vissa ställen.

-        Det innebar att vi fick jobba på flera sätt för att få ut den. Dels genom att via en rörålsrobot skära av delarna som ännu inte härdat och dra ut dem, dels fick vi fräsa ner de härdade delarna och plocka ut dem en efter en.

Var tvungna att hitta alternativ lösning

Att försöka ytterligare en gång med ett flexibelt foder ansåg de inte vara ett gångbart alternativ. Det  gick inte att göra något åt de vassa kanterna i gjutjärnet, att stoppa in en rotfräs var inget alternativ med tanke på att godset på rörväggarna var så pass tunt samtidigt som det var en relativt skarp riktningsavvikelse. De var därför tvungna att hitta en alternativ lösning.

-        Valet föll på ett formpassat PE-rör, jag hade inte jobbat med den tekniken innan men inom Pollex finns den kompetensen. Det är ett PE-rör som formas till ett runt rör men som medan det fortfarande är varmt viks ihop som ett u för att minska dimensionen och göra det möjligt att dra in i ett annat rör med liknande dimension.

Materialet polyeten har egenskapen att det har ett inre minne av hur det först har formats, så även om det viks ihop efter formningen så återgår det till den ursprungliga formen vid uppvärmning.

-        Vi tillförde ånga under tryck efter att vi monterat det vikta PE-röret på plats och då vecklade det ut sig till ett helt runt rör igen, det är lite imponerande att se. Efter det här lyckade projektet kommer jag absolut ha med det som alternativ även i framtiden, säger Staffan Blomkvist med ett leende.

Det hopvikta röret lindas upp på en större trumma och kan fraktas dit det ska installeras.

-        Men det är samtidigt rätt styvt så det var inte helt lätt att föra ner det i brunnen och dra in i det gamla röret. Dessutom var brunnarna inte lättillgängliga utan låg ute i buskage, så även det var en komplicerande faktor. Ytterligare komplexitet var den stora läckan som sprutade in vatten i ledningen samt att det var mycket spillvatten som behövde pumpas förbi under arbetet, förklarar han vidare.

Jobbar systematiskt med tillskottsvatten

För VA Syd blev det till slut ett mycket lyckat projekt, de har fått en i princip helt ny spillvattenledning som kommer hålla många år framöver.

-        Vi är imponerade av hur Pollex löste ett komplicerat problem, hur de metodiskt arbetade sig igenom olika lösningar och hittade en som fungerade, konstaterar Mikael Hölltä.

De har sedan ett par år påbörjat ett mer systematiskt arbete med att gå igenom hela ledningsnätet och identifiera var det är mest akut att förnya ledningar.

-        Röret under Braheån blev en påminnelse om hur gamla många av våra rör är, att det stått och läckt in under kanske trettio år är ingen kul insikt. Vi måste komma till rätta med problemen med tillskottsvatten, över 40 procent av vattnet som passerar våra pumpstationer och går till reningsverken är tillskottsvatten, berättar han vidare.

Att reningsverken behöver hantera stora mängder vatten som egentligen inte behöver renas orsakar extra kostnader för energi, kemikalier och andra resurser.

-        Det påverkar även reningsverkens kapacitet. När våra samhällen växer ökar trycket på reningsverken och med så stora mängder tillskottsvatten kan vi vara tvungna att bygga nya reningsverk i onödan, därför måste vi verkligen jobba mer förebyggande.

Magknipet försvann

När projektet väl var avslutat kunde Staffan Blomkvist slappna av till slut.

-        Projektet gav mig magknip upp över öronen, utöver problemen med exploderande strumpa fanns flera andra problematiska faktorer. En var att det gamla röret hade en sättning på mitten som gjorde att det blev lite v-format. En sådan böj på röret är problematiskt vid indragning av ett flexibelt foder, och PE-röret är ju styvare än en glasfiberstrumpa vilket ökade komplexiteten. Samtidigt gjorde de som arbetade på plats ett fantastiskt jobb och lyckades lösa alla problem som dök upp längs med vägen.

 

Ylva Sjönell