Samspill og innovative løsninger i Tromsø

Publicerad: 4 april, 2018

Er samspillkontrakter veien å gå for å få mest mulig infrastruktur av god kvalitet til rett pris? 

Bildet: Under NoDig-konferansen på Lillestrøm vil VA-rådgiver Jan Stenersen ta for seg et høyaktuelt eksempel på samspill i Tromsø.

Tromsø kommune – Vann og avløp har vurdert om den såkalte Odense-modellen med samspillskontrakt mellom byggherre, rådgiver og entreprenør er hensiktsmessig for et omfattende saneringsprosjekt for bydelen Mortensnes.  Her skal all infrastruktur skiftes ut og gater, fortau skal oppgraderes.  De første to byggetrinnene er sendt ut som vanlige anbud men det er ikke tatt endelig stilling til hvordan de tre neste byggetrinnene skal gjennomføres.
Jan Stenersen var plan- og utbyggingsleder i Tromsø kommune da Mortensnes-prosjektet ble planlagt. I dag driver han sitt eget rådgiverselskap innen VA og annen infrastruktur. Under NoDig-konferansen på Lillestrøm vil han imidlertid ta for seg et høyaktuelt eksempel på samspill.
Ei drøy uke etter konferansen blir det nemlig klart hvem som får oppdraget med totalentreprise på en 620 meter lang vannledning i to strekk i Tromsø, og Jan Stenersen vil fortelle om den spesielle prosessen fram mot denne anbudsåpningen.

Selve oppdraget

Oppdraget omfatter tetting av to parallelle DN600 duktile støpejerns rør i en lengde på 600 m.  Rørene ble lagt for et par år siden.  Rørene står ikke tetthetskravene og entreprenøren har ikke greid å finne/utbedre lekkasjene og er nå løst fra kontrakten. Kommunen skal nå løse problemet selv på entreprenørens regning.  I utgangspunktet har kommunen sett for seg at utbedringen skal skje med NdDig-metode.  Anbudet som har innleveringsfrist en uke etter NoDig-konferansen åpner også for andre alternative NoDig-metoder enn strømpeforing.  Valg av entreprenør og metode vil bli gjort i løpet av mai måned.

Dialogmøter

Før anbudsutlysningen ble det kjørt dialogmøter med aktuelle aktører. Stenersen har sammen med representanter fra kommunen, gjennomført èn til èn møter med totalt seks utvalgte aktører, etter å ha vært i kontakt med totalt 10 norske og utenlandske firmaer.
-Kommunen ønsket denne framgangsmåten for å få innspill på hvilke rammebetingelser entreprenørene måtte ha for å gjennomføre denne krevende oppgaven. Kommunen ønsket ikke å utelate noen aktører, men tvert imot innhente så mange relevante løsninger som mulig, nettopp for å kunne invitere til en spennende konkurranse, forteller Stenersen. Det er ingen i Skandinavia, så vidt prosjektteamet bekjent, som har utført strømperenovering i en DN 600 mm som skal tåle 25 bars trykk. Etter å ha sjekket markedet, vært på ulike VA-messer, er det ikke funnet noen som har særlig erfaring med denne type oppdrag. Derfor var det også viktig med dialogmøtene, understeker han.

Et annet viktig moment er tidsaspektet. Fornyingen av ledningen må være gjennomført før vinteren setter inn i Tromsø, og den kan som kjent komme tidlig her oppe i nord.
Under NoDig konferansen på Lillestrøm vil han fortelle mer om prosessen og etter foredraget vil det bli paneldebatt der spørsmålet er hvilken kontraktsform som er den optimale.

Tromsø vil være lokomotiv

Tromsø er landsdelens hovedstad, og skal derfor også være et lokomotiv innen VA for landsdelen. Det er liten tvil om at Tromsø kommune vil framstå som innovativ og deltar derfor i en rekke forskningsprosjekter og samarbeidsprosjekter.
 -Tromsø kommune har alltid vært åpen for å teste ut nye teknologier og løsninger, og VA-miljøet i Tromsø skal være en kompetansedriver her i nord, sier Stenersen, som har ni år bak seg i kommunen.

 

 

 

Odd Borgestrand, tekst og foto