Ny utbildning till auktoriserad spoltekniker

Publicerad: 26 oktober, 2023

Bild: Vretmaskin AB

Bild: Vretmaskin AB

Den 13-15 februari 2024 kommer en helt ny utbildning för spoltekniker att ges för första gången, en utbildning som även leder till en auktorisation som läggs in i ID06-systemet. Syftet är att öka kompetensen hos både beställare och utförare samt att säkerställa en jämn och hög kvalitetsnivå inom SPOL-branschen.

Under två år har arbetsgruppen för SPOL inom SSTT arbetat med att ta fram utbildningen samt att kvalitetssäkra den.

-        Vi har använt STVF’s kurser som bra exempel på hur en sådan utbildning kan utformas. Sedan har vi inom arbetsgruppen jobbat med att ringa in vilka kursmoment som ska ingå och ta fram utbildningsmaterial. Det är med stolthet jag kan konstatera att vi nu är klara med allt förberedande jobb och kan köra i gång kursen för första gången till våren, konstaterar Jakob Kesselberg,

Han är ordförande för arbetsgruppen för SPOL inom SSTT och har lett arbetet med att ta fram utbildningen.

Både teori och praktik

I kursen ingår både teoretiska moment och praktiska, de områden som täcks in är bland annat spolning, ritningsförståelse, VA-systemens grunder och arbetsmiljö-/säkerhetsfrågor.

-        En beställare ska i princip bara kunna ge en spoltekniker en ritning och ringa in på ritningen var han vill ha spolat, sedan ska teknikerna kunna lösa resten på egen hand samt leverera en jämn och hög kvalitet på arbetet. Beställaren ska veta vad han får för pengarna och utföraren ska veta precis vad han ska göra, förklarar han vidare.

Kursnamnet är ”SPOL Auktoriserad rörinspektör” och den kommer att ges den 13-15 februari 2024 på plats i kurslokaler i Järfälla utanför Stockholm.

-        Under tredje dagen kommer deltagarna få skriva en tentamen för att bevisa sin kompetens och därmed erhålla sin auktorisation.

Viktigt för branschen

Jakob Kesselberg framhåller den betydelse som utbildningen har för branschens utveckling.

-        Vill vi höja statusen på vårt yrke måste vi själva kunna bevisa att det jobb vi utför görs med stor yrkeskompetens och professionalitet, likartat över hela landet. Utan en utbildning och auktorisation är det svårt att åstadkomma det.

Målet framöver är att det i alla upphandlingar av spoltjänster ska finnas med krav på att utföraren är auktoriserad, även om det nog dröjer innan man når dit.

-        Att vem som helst idag kan köpa en spolbil och börjar köra runt och erbjuda spoltjänster är bra för konkurrensen – men vem tar ansvar för kvaliteten? Detta är inte minst viktigt för beställarna och i slutänden även skattebetalarna som ofta betalar för tjänsterna.

Miljö och säkerhet

Utbildningen har även ett hållbarhetkapitel, där bland annat tekniker och metoder lärs ut som minskar koldioxidutsläppen, något som snart är en hygienfaktor i många kommuner.

-        Vi har även med avsnitt med fokus på arbetsmiljöfrågor och den dagliga säkerheten för spoltekniker. Det är stora krafter vi jobbar med som kan orsaka skador om de hanteras felaktigt.

 

För mer information och anmälan gå till: https://invitepeople.com/events/ddbf79955b

 

 

Ylva Sjönell