Test av ny kommunikationsteknik

Publicerad: 4 april, 2018

Miniatyren

Miniatyren "uppkopplad vatten infrastruktur" är ett exempel på hur Internet of Things, IoT, fungerar. Foto: Telia.

Under 2017 genomförde Mälarenergi ett pilotprojekt i Västerås i samarbete med Telia, som till stor del bygger på smalbandstekniken Narrowband Internet of Things, NB IoT. Tanken är att en samordning av system viktiga för samhällsfunktionen ska bidra till ett mer resilient, motståndskraftigt, samhälle för att bättre möta krissituationer.

Fördelen med Narrowband är att tekniken kan kommunicera trådlöst i ett lågenerginät med batteridrivna enheter, till skillnad från fiberkabel, WiFi och 4G. För att mäta exempelvis vatten i en brunn behövs en sensor som rapporterar nivå och kvalitet.

I pilotprojektet skapades ”Stadens kontrollrum” där det byggs olika rör, exempelvis ett för eldistribution och ett för fiberuppkoppling. I kontrollrummet ska alla flöden kunna bli synliga och om någon funktion slutar fungera kan man se varför och vidta åtgärder. I framtiden kan upp till 100.000 sensorer placerar ut på olika platser i kommunen och ge information om åtgärder som snabbt kan sättas in vid exempelvis brand eller vattenläcka.

I projektet har vatten- och energimätare installerats, sensorer som känner av vibrationer, fukt, tryck och rörelse. Information som rapporterar exempelvis läckage till en central. Diehls vattenmätare Hydrus arbetar med ultraljudteknik som mäter både höga och låga flöden med stor precision.

Pilotprojektet ingår i Mälarenergis långtgående satsning på digitalisering, för att förbättra interna effektiviteten och erbjuda regionen möjlighet till automation. Narrowband NB-IoT har en räckvidd på upp till 20 km. Batteritiden är 10 år+. Tekniken har en kapacitet på upp till 250 Kbps och kommunikationen är dubbelriktad.

Stadens kontrollrum. Illustration: Mälarenergi.

Stadens kontrollrum. Illustration: Mälarenergi.

Jan Bjerkesjö