Eldrift fungerar bättre än väntat

Publicerad: 29 september, 2023

Bild: Kaiser EUR-MARK

Bild: Kaiser EUR-MARK

KAISER Ag i Liechtenstein presenterade under 2023 en eldriven fullstor spolbil med vattenåtervinning. Efter bara drygt ett år kommer den att ha sparat in de CO2-utsläpp som tillverkning och användning orsakar och medför därefter nollutsläpp. Kaiser EUR-MARK är ett dotterbolag i Finland som tillverkar samma typ av spolfordon och dessutom sköter försäljningen av Kaiser-gruppens produkter i Skandinavien.

Det berättar Kurt Vienonen som är vice VD på företaget, han konstaterar också att det fram till nu inte funnits möjligheter med eldrift för en lastbil med så stora energibehov.

-        Det är först nu som Kaiser-gruppen genom ett samarbete med schweiziska Designwerk Technologies har fått tillgång till en tillräckligt stor lastbil med eldrift som kan klara av de stora energibehoven som spolbilar med vattenåtervinning kräver.

Designwerk köper in Volvo-chassin och byter sedan ut dieselmotorn i dem till el och bygger om dem för denna speciella tillämpning.

-        Vi har nu ensamrätt till deras chassi för spolbilar och är därmed ensamma om att kunna leverera fullstora bilar för vattenåtervinning som klarar minst 8 timmars körning per dag.

Sparar 24 miljoner liter vatten

Att använda vattenåtervinning är en stor fördel ur flera aspekter, det innebär att spolbilarna inte behöver använda dricksvatten till spolningen utan återanvänder det vatten de har med sig i en kontinuerlig drift som renas allteftersom.

-        På det sättet kan varje fordon spara upp till ca 24 000 kubikmeter dricksvatten per år, vilket motsvarar 24 miljoner liter, och i dessa dagar då vatten börjar bli en bristvara är det mycket positivt så klart. Förutom att återvinning spar dricksvatten så spar man även både tid oh energi genom att spolbilen inte behöver åka och fylla på vatten i tanken flera gånger om dagen, fortsätter han.

Vattenåtervinning har de haft på sina fordon under ett antal år och nu var det alltså dags för nästa steg i för att uppfylla klimatmålen, och bidra till en bättre miljö, genom att även utveckla eldrift på sina spolbilar.

-        När vi bestämt oss för att utveckla eldrift började vi med att under en tid samla in data från spolbilar under drift för att få fram vilken effektförbrukning de hade, bland annat hur mycket energi som vatten- och sugpumparna krävde för en hel dags körning.

Elbilarna klarar mer än beräknat

Baserat på insamlade data gjordes beräkningar på hur stora batterier som skulle krävas och hur eldriften skulle utformas optimalt.

-        Resultaten av beräkningarna, som gjordes i underkant för att inte skapa felaktiga förhoppningar, visade att det skulle fungera bra med eldrift för vattenåtervinningsbilarna om de laddades under lunchen. När de eldrivna spolbilarna med vattenåtervinning sedan har börjat användas i praktiken har det visat sig att de inte ens behöver laddas under lunchen, de klarar 8 timmar i sträck och har fortfarande batteritid kvar då, berättar Kurt Vienonen.

En av de stora fördelarna med eldriften är att de minskar de samlade koldioxidutsläppen under fordonens livstid betydligt.

-        Efter 1,17 år har man nått break-even för koldioxid som släpps ut under tillverkning och användning, därefter är det nollutsläpp. Under en 10-årsperiod har man minskat utsläppen med 77 procent sett ur ett livscykelperspektiv.

Eldrivna spolbilar med vattenåtervinning finns idag framför allt i Schweiz och Liechtenstein.

-        Det är en bra efterfrågan på de bilarna så de kommer nog snart ut i fler länder. Vi kommer även lansera en MicroKombi EV, en mindre eldriven spolbil som byggs i Finland, under hösten och den tror vi främst kommer säljas i Sverige och Norge.

Bättre arbetsmiljö för chaufförerna

Chaufförer som testat de eldrivna spolbilarna hade inga problem med att det nu var en elbil.

-        Det krävs inga speciella anpassningar för chaufförerna. De behöver bara en kortare introduktion till hur eldriften påverkar arbetet, sedan är det bara att göra som vanligt. Det var heller ingen skillnad i kvaliteten på jobbet som utfördes, sugkraften var hög och förblev konstant under hela jobbet.

En annan fördel de har upptäckt med eldriften, förutom att det är mycket positivt ur klimatsynpunkt, är att det blir en behagligare arbetsmiljö.

-        Särskilt med kombinerad spolning och återvinning märker de att den elektriska lastbilen är mycket tystare. Det är verkligen en stor skillnad och gör arbetet trevligare för chaufförerna och för de som bor i områden där spolbilen används, avslutar Kurt Vienonen.

 

 

 

 

 

Ylva Sjönell