SSTT’s medverkan på Vatten 2023

Publicerad: 25 september, 2023

Den nya mässan Vatten2023 är på väg att bli Sveriges största mötesplats inom vatten och avlopp. I dessa tider med stora utmaningar inom många områden, som underhåll och klimatanpassning, behövs en gemensam arena för att tillsammans hitta de bästa lösningarna. Den 24-26 oktober 2023 öppnar Svenska Mässan i Göteborg upp dörrarna till en inspirerande mötesplats som erbjuder utställning, konferens, öppna scenprogram och aktivitetsområden. 

Som en samarbetspartner till Vatten2023 kommer SSTT att hålla i fyra egna programpunkter och bidra till en ökad kunskap om schaktfria tekniker inom VA. SSTT har tillsammans med Svenskt Vatten ett stort förändringsarbete att göra där Svensk Vatten lyfter vikten av att vara smart i våra reinvesteringar, de har även tagit fram publikationer på förändring som behöver göras samt hur man gör dem.

-        Enligt beräkningar kommer alla reinvesteringar att kosta 540 miljarder fram till 2040. SSTT har tillsammans med sina medlemmar tekniken och kunskapen att ta fram smarta lösningar som gör att man kan fördubbla längden rör som hanteras under den tiden till samma kostnad. VA-kollektivet behöver vända trenden från att släcka bränder till ett planerat underhåll. SSTT kommer under vår presentation beskriva verkliga händelser och visa på beräkningsmodeller från ax till limpa. De visar på den stora minskningen av samhällskostnader som ett val av schaktfritt ger jämfört med om VA-kollektivet väljer att schakta, berättar Tomas Helenius, ordförande för SSTT.

Under ett av SSTT’s programpunkter kommer en ny satsning på auktoriserade spoltekniker att presenteras av Jakob Kesselberg, ordförande i arbetsgruppen för SPOL inom SSTT.

-        Vi kommer på mässan lansera en helt ny utbildning för spoltekniker som kommer leda till en auktorisation. Syftet är att höja kunskaperna om och förståelsen för spolteknikernas arbete för att skapa förutsättningar för en jämnare och högre kvalitet på det jobb de utför. Inte minst beställarna måste förstå vikten av kompetens inom området så de vet att de får vad de betalar för, konstaterar han.

SSTT’s programpunkter på Vatten 2023

Följande programpunkter kommer arrangeras av SSTT under mässan:

Onsdag den 25 oktober kl. 13.30 på Innovationsscenen

 Hur sänker vi tröskeln för tillämpning av AI inom VA?

Föreläsare: David Rehn

Torsdag den 26 kl. 10.00 på Stora scenen

Auktoriserad spoltekniker - framtidens yrke!

Föreläsare: Jakob Kesselberg

Torsdag den 26 kl. 12 på Stora scenen

Varför auktoriserad rörinspektör?

Föreläsare: Philip Hellström

Torsdag den 26 oktober kl. 12:45-13:30 i Konferensen

Planerat underhåll – trist men lönsamt

Föreläsare: Tomas Helenius, Mikael Hölttä, Emil Lundmark, Hugo Floo

 

För biljetter gå till Biljetter - Vatten2023 (motesplatsvatten.se)

Ylva Sjönell