Hallingtreff 2024 rykker nærmere

Publicerad: 21 september, 2023

Illustrasjonsbilde fra Hallingtreff 2022. Foto: Jørn Søderholm.

Illustrasjonsbilde fra Hallingtreff 2022. Foto: Jørn Søderholm.

Programmet er i hovedsak klart og påmeldingen åpner i slutten av måneden. I januar er det Hallingtreff igjen. 

Fagtreffet, hvor folk fra kommuner, rådgivere, entreprenører og andre i vannbransjen møtes, arrangeres i samarbeid mellom Hallingplast, SSTT og RIN Norge. Det faglige opplegget vil foregå i de samme hyggelige og staselige omgivelsene som før, hos Vestlia Resort på Geilo.

Programmet setter søkelys på noen av de viktigste temaene i vannbransjen anno 2024, og gjør det i utpreget praktiske vinklinger. Noen hovedpunkter:

  • Nytt avløpsdirektiv fra EU. Hvilke konsekvenser får det – i praksis? Vi får ikke belyst alle konsekvenser denne gangen, men vi ser på spesielt én av dem som vil berøre mange kommuner: Laaange pumpeledninger.
  • Materialer og materialvalg. Driftserfaringer med ulike materialer.
  • Sveising av PE. Hva gjør man – og hva gjør man ikke?
  • Digitalisering og datafangst. "Alt" skal digitaliseres. Hva betyr det egentlig – i praksis?
  • Beredskap. Pandemien, krigen i Ukraina og "Hans" har lært oss mer enn vi ønsket om behovet for beredskap. What to do?
  • Nyheter! Oppdatering på Vannsenteret, elektrisk NoDig – og andre nyheter i vannbransjen

Hallingtreff 2024 har som før plass til omtrent 300 deltakere. I utstillingen er det plass til 20-25 utstillere. Relevante utstillere vil bli kontaktet direkte av arrangøren.

I denne artikkelen beskriver møtelederne Borghild Folkedal og Martina B. Svedahl mer om arbeidet med programmet.  

Her finner du mer informasjon om innholdet i Hallingtreff 2024.