Speedmøter og HelpDesk på Lillestrøm

Publicerad: 23 mars, 2018

Det blir både Speedmøter og HelpDesk under NoDig-konferansen på Lillestrøm 2.-3.mai.

 Bildet: SSTT inviterer konferansedeltakerne til speedmøter og HelpDesk under årets konferanse på Lillestrøm. Her fra speedmøtet med entreprenør Båsum Boring AS i Oslo i 2016.

Målet med speedmøtene er at konferansedeltakerne skal få mer inngående opplysninger av leverandører, rådgivere, entreprenører og andre utstillere. Derfor blir det satt av halvannen time i programmet på første konferansedag for korte møter mellom konferansedeltakere og utstillere. Den enkelte utstiller kan da presentere et selvvalgt tema og vil få inntil 10 minutter til disposisjon for hver gruppe.  Alle deltakerne blir delt inn i grupper. På signal går gruppene videre til neste utstiller og neste foredrag.

-Vi gjør dette for å få til energiske og spennende møte mellom utstillere og konferansedeltakere, sier prosjektleder for årets konferanse Charlotte Løvstad.

-For to år siden var vi litt spent på dette opplegget, men i ettertid ser vi at SSTT-aktører i ulike bransjer har kommet i kontakt med svært mange deltakere som har konkrete spørsmål om ulike problemstillinger innenfor de ulike fagområdene, sier Løvstad. 

Gratis rådgivning

HelpDesk blir en gratis rådgivningsstand, der konferansedeltakerne møtte et panel bestående av entreprenør, rådgiver og ledningseier med lang fartstid innen NoDig, forteller medlem i den norske arbeidsgruppa og medarbeider i Oslo VAV, Elin Liljengren, som har ansvaret for HelpDesk i år.

HelpDesk holdt åpent i flere pauser begge konferansedagene.  Hver konferansedeltaker, eller personer som danner en gruppe, vil kunne få gratis rådgivning om metoder og prosesser rundt NoDig-metoder. Eksempelvis kan ledningseiere, rådgivere eller studenter få muligheten til å diskutere konkrete prosjekter med noen av de beste innen NoDig i Norge og Sverige.

Fagpersonene kan gi råd om de enkelte metodene, egne erfaringer med ulike metoder og generelle råd om anskaffelser, tildelingskriterier og kontraktsbestemmelser. 

For oss er dette også en god anledning til å gi deltakerne god informasjon om SSTT og at deltakerne kan komme med tilbakemelding til oss som arrangør. Vi er nysgjerrig på hva konferansedeltakerne er opptatt av, sier Elin Liljengren.
Hun understreker at det er lov å stille alle typer spørsmål, og i etterkant vil vi gjerne bruke vår nettside til å gi utfyllende svar gjennom et eget fagforum, opplyser hun.

Hun håper Helpdesk også kan fungere godt som et sted for rekruttering av nye medlemmer til foreningen.

Odd Borgestrand tekst og foto