Vannstandard: Rykende ferskt nytt!

Publicerad: 12 september, 2023

Gjertrud Eid beskrev at arbeidet med Vannstandard har vært komplisert og krevende, både knyttet til rolleforståelsen og jusen.

Gjertrud Eid beskrev at arbeidet med Vannstandard har vært komplisert og krevende, både knyttet til rolleforståelsen og jusen.

Den etterlengtede norske Vannstandard er nå digitalisert, og ble vist deltakerne under åpningen av Norsk Vanns årskonferanse i Stavanger 2023 tidligere i dag. 

Det var Gjertrud Eid, prosjektleder for Vannstandard som sto for demonstrasjonen. 

Vannstandard er først og fremst et verktøy for at den enkelte kommune skal kommunisere hvilke krav som gjelder i kommunen når vann og avløp skal bygges ut og driftes. Den er et oppslagsverk for vannbransjen som viser:

  • Sentrale krav fra lovverket
  • Standardiserte krav fra Vannstandard
  • Lokale krav stilt av den enkelte kommune  

Vannstandard hjelper kommunene med hvilke krav som kan stilles til ulike anleggstyper, hvordan krav kan stilles og til hvem kravene kan stilles. Den inneholder også veiledning til hvordan kravene kan innfris og hvordan ulike forvaltningsoppgaver kan løses. Vannstandard erstatter de to tidligere produktene VA-Norm og VA/Miljøblad. 

I arbeidet med dette omfattende oppslagsverket har en utfordring for Norsk Vann vært å gjøre navigeringen så enkel som mulig. 

Gjenstår noe arbeid

I presentasjonen sin beskrev Gjertrud Eid hvordan hver enkelt visning i veilederen vil vise både kravene og tips til hvordan de kan fylles ut.

Selv om den ble vist frem på konferansen, er Vannstandard ennå ikke helt klar for lansering. Per nå gjennomføres et kvalitetssikringsarbeid. 

– Når vi bikker oktober kobler vi på en monitor-gruppe som skal hjelpe oss med innspill før standarden lanseres. I denne omgangen har vi også prioritert innholdet i den gamle VA-Normen. De gamle VA/Miljøbladene gjenstår. Arbeidet med dem gjennomføres når utviklingsfasen som vi nå er i, er over, forklarte Eid.

Gjertrud Eid beskrev at arbeidet med Vannstandard har vært komplisert og krevende, både knyttet til rolleforståelsen og jusen.

– Vi har gjort så godt vi kan. Samtidig er vi ganske sikre på at vi ikke treffer innertier i første omgang. Men Vannstandard skal være et levende verktøy, det betyr også at den skal justeres etter hvert som vi får erfaringene med den.