Gjenvinnbart alternativ ved ledningsfornying

Publicerad: 30 augusti, 2023

Bilder av folderøret Bio-Liner i produksjon, på lager og i kum.

Bilder av folderøret Bio-Liner i produksjon, på lager og i kum.

Grøftefri ledningsfornying er tett forbunnet med bærekraft. Selskapet A-plast i Sverige argumenterer for fornying med foldede PVC-rør, som et ytterligere miljøtiltak.

PVC har lang forventet levetid og kan, i motsetning til glassfiber, gjenvinnes. De foldede PVC rørene a-plast selger produseres i Sverige, basert på svenske råvarer, og er et kortreist produkt, også i motsetning til glassfiberproduksjon. Salgssjef Claes Wiger hos A-plast forteller at tidligere utfordringer med PVC er historie. 

– I 1995 gjorde Uponor forsøk med folde-rør, i et PVC-materiale. Da var ikke kvaliteten god nok knyttet til gjenvinning. Dagens PVC produseres uten bly, etter at det forsvant ble det enkelt å gjenvinne termoplast. Nå ønsker vi å rette oppmerksomheten mot folde-rør av PVC, som et alternativ til glassfiber-foring, sier han. 

Rask montering

Selve montasjearbeidet ved bruk av folde-rørene minner om metoden vi kjenner fra fornying med glassfiberherdede fiberstrømper.

PVC-rørene ligger oppkveilet i U-form på 3 meter høye tromler. Disse oppbevares i oppvarmet trailer før installasjon. Claes Wiger bruker begrepet «badstue». Folderørene må nemlig varmes opp til materialet mykner, og lett lar seg lede ned i kum og inn i røret som skal utbedres. Når røret er strukket på plass, tilsettes damp og trykk som får røret til å folde seg ut. Ut over dette skal ikke PVC-røret etterbehandles eller herdes. 

Med oppvarming som beskrevet er det uproblematisk å trekke 2 - 300 meter rør. At installasjon går raskt, er også et salgsargument, fordi det gir så kort stengetid av gater.  

Fullt gjenvinnbart

Produktet er utviklet for trykkløse avløpsledninger og kan limes. Montasje gjøres via kummer. Og i motsetning til glassfiberherdede strømper, bevarer PVC-rørene sin fleksibilitet. Etter endt levetid skal det være fullt mulig å trekke røret ut for gjenvinning. Det er også mulig å levere tilbake rester fra installasjonen, de blir brukt i produksjonen av nye rør. 

Ideen kommer opprinnelig fra Uponor og produktet har blitt brukt i Tyskland og Finnland. 

– Vi er en mellomstor bedrift i sørlige Sverige, med korte beslutningsveier og ønske om å bidra til mer miljøriktige løsninger. Jeg kjenner ikke situasjonen godt nok i Norge, men i Sverige er det en diskusjon knyttet til bruk av styren. I Danmark er det stor oppmerksomhet rundt miljøaspektet og sikkerheten for personale som arbeider med herding av glassfiber, nettopp på grunn av avgassene fra styren. Termoplast, PVC, er helt styrenfri. Nå inneholder termoplasten heller ikke ftalater, i motsetning til før. Det finnes riktignok styren-frie glassfiber-rør og det vil nok komme stadig mer av disse, men de er ganske kostbare, og kan uansett ikke gjenvinnes, argumenterer Claes Wiger. 

Flere gode egenskaper

PVC har lang forventet livslengde, men fra eksternt hold, betongindustrien, ble det ifølge Wiger påstått at slitasje fører til at partikler løser fra PVC rør. En slitasjetest, hvor en simulerte slitasje tilsvarende 100 års bruk, viser imidlertid at problemet er større med glassfiber. 

– Testen viste at det i svært liten grad løsnet partikler fra PVC-rørene. Denne undersøkelsen setter vi stor pris på, fordi den ikke er vår. Dette kommer fra betongindustrien, forteller Wiger. 

Salgssjefen beskriver også en sammenligning i regi av Norsk Vann, knyttet til CO2-fotavtrykket av PVC er lavt, sammenlignet med alternative materialer.

PVC fremstilles av to råvarer: Klor og etylen, disse kommer fra salt og olje. For å redusere miljøbelastningen ytterligere, vil det være mulig å hente ut etylen fra trebaserte rest-produkter.

– Disse rørene, omtales som BIO-Liner. De har nøyaktig samme kjemiske formel som rørene fremstilt av olje fra hydrokarboner. Etylen finnes i en betydelig mengde restprodukter. Dette er ressurser som, ellers går til spille, og som kan benyttes til våre rør. Ved å gjøre det, blir vi i ytterligere grad energinøytrale, fra produksjon til levering. Her tror jeg at vi vil sette et press på våre kollegaer, som benytter andre råvarer i produktene sine, beskriver Wiger. 

Leter etter pilotkommune(r)

Folderøret av PVC leveres i dimensjonene fra DN 150 mm, opp til 400 mm. Blant fordelene er også med enkel montasje. I Danmark, Sverige og Finnland har PVC-rørene fått god mottakelse. Nå håper salgssjef Claes Wiger at han kan finne en kommune som ønsker å teste ut teknikken og produktet i et pilot-prosjekt i Norge.

– I første omgang vil jeg gjerne få kontakt med kommuner som ønsker mest mulig miljøvennlig rørfornying, for å fortelle om alle fordelene ved PVC-rørene. 

– Men … nå har montørene utstyr og biler for montasje av glassfiberarmert fiberstrømpe. Hvor miljøvennlig er det å gå over til helt nye biler og utstyr?

– Dette bør være et tema ved ordinær fornying, og selve badstuen, som varmer opp rørene, er ikke kompliserte. Hvis kommuner stiller krav om produktet som benyttes skal være gjenvinnbart, så er PVC-rørene et betydelig miljøløft, mener Claes Wiger.

 

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Bilder fra A-plast.