Prototyp för schaktfri servisanslutning

Publicerad: 16 mars, 2018

Borghild Folkedal från Hawle Water Technology och Lars Stange från Oslo VAV berättade om NoDig Challenge som resulterat i att det nu finns en prototyp för schaktfria servisanslutningar för vatten. Foto Jan Bjerkesjö

Borghild Folkedal från Hawle Water Technology och Lars Stange från Oslo VAV berättade om NoDig Challenge som resulterat i att det nu finns en prototyp för schaktfria servisanslutningar för vatten. Foto Jan Bjerkesjö

På Svenskt Vattens konferens ”Rörnät och klimat 2018” redovisade Lars Stange, Oslo VAV och Borghild Folkedal, Hawle Water Technology, projektet NoDig Challenge som resulterat i att det nu finns en prototyp för schaktfria servisanslutningar för vatten.
- NoDig Challenge initierades 2014 av Oslo kommuns vatten och avlopp, som utmanade branschen för med en önskan om att få fram nya och bättre lösningar. Utmaningen låg i att ta fram en schaktfri lösning för servisanslutningar för vatten till huvudledningen, där ledningen skulle dras från en källare till huvudvattenledningen, säger Lars Stange från Oslo vatten och avlopp.

Hösten 2017 gick projektet i mål då Hawle Water Technology hade lyckats uppnå kraven som ställdes i NoDig Challenge. Prototypen klarar att borra i sidled från källaren till vattenledningsnätet – utan att gräva.

Fördelarna är flera.

- Genom Hawle nya NoDig-system undviker vi trafikproblem i staden med köbildningar och stängda gator, transporter med höga utsläpp och företag som förlorar intäkter. Vi sparar tid, pengar och miljö. Det är en socioekonomisk lönsam lösning, säger Borghild Folkedal, affärsutvecklare på Hawle Water Technology.

Teknikutvecklingen har hämtat inspiration från oljeindustrin när det gäller utvecklingen av borrsystem, navigationssystem och robotar och utvecklades av företaget Techni. Bakom prototypen ligger många tekniska innovationer när det gäller att nå hög precision i ett borrprojekt samtidigt som systemet ska vara så litet som möjligt. I projektet har även Båsum Boring fungerat som konsult.

Prototypen är godkänd av VAV och projektet NoDig Challenge är därmed avslutat. Nu återstår en hel del arbete med att vidareutveckla prototypen till en kommersiellt gångbar produkt, en process som kräver en hel del investeringar.

- VAV ser en stor potential i att utveckla tekniken för fler applikationer i framtiden. Vi är halvvägs till att ha redskap som kan användas kommersiellt. Industrifasen kräver stora investeringar, men VAV vill att detta ska bli framgångsrikt och vi vill bidrag till det, säger Lars Stange.

Läs mer