Inspirerande projekt på STLK’s hemsida

Publicerad: 16 augusti, 2023

I samband med att arbetsgruppen inom SSTT med fokus på läckagekontroll, STLK, har återstartats har även gruppens hemsida uppdaterats. Där kommer exempelvis olika inspirerande projekt med fokus på läckagekontroll att presenteras under en egen flik.

På SSTT’s Årsmöte i maj presenterade den nyvalde ordföranden för STLK’s arbetsgrupp, Michael Carlsson från Tyresö kommun, vad den nya gruppen vill fokusera på vilket främst blir läckagekontroll. Av den anledningen består gruppen till att börja med bara av representanter för ledningsnätsägare. Läckagekontroll har blivit en allt viktigare fråga bland annat då reningsverken nu måste hantera ökade mängder tillskottsvatten som renas helt i onödan vilket även innebär onödiga kostnader.

Under fliken Inspirerande projekt på STLK.se finns redan nu tre projekt presenterade som syftar till att visa på nya sätt att använda olika tekniker som ljudmätningar och AI-teknik för att upptäcka och förebygga läckor.

En breddning av verksamheten

Återstarten av arbetsgruppen innebär också en betydlig breddning av intressegruppens inriktning. Gruppen kommer att arbeta med Svenskt Vattens publikation P116 som grund och vidga sitt verksamhetsområde till omfattning från analytiskt förarbete genom exempelvis AI-teknik, vidare via P116:s rekommendationer kring planerat underhållsarbete, fram till arbetsflödet med aktiv läcksökning och plan kring konstant kontroll av kommande läckage. Både in- och utläckage ska behandlas.

Gruppen riktar sig främst till ledningsnätsägare och de hoppas att fler representanter från kommuner och VA-organisationer vill ansluta till gruppen, alla intresserade kan kontakta SSTT’s kansli.

Kunskapsöverföring viktigt

Den uppdaterade hemsidan med sina inspirerande projekt blir ett användbart verktyg för den nystartade arbetsgruppen. En av gruppens ambitioner är att bidra till en ökad förståelse hos VA-organisationer för den stora betydelse som in- och utläckage har på ledningsnätet, samt även belysa frågan hur man via ett mer aktivt förebyggande underhåll kan reglera detta.

Det kommer även vara viktigt att jobba in nya tekniker i branschen för att öka effektiviteten i arbetet med läckagekontroll. AI är ett exempel på ny teknik som kan få stor betydelse och två av de inspirerande projekten på den uppdaterade hemsidan handlar om olika sätt att använda AI i läckagesökning och kontroll.

Den nya arbetsgruppen och hemsidan kommer bli betydelsefulla för att skapa samverkan över hela landet och få till en kunskapsöverföring mellan de som kommit lite längre och de som är på gång att jobba mer aktivt med läckagekontroll.

 

 

Ylva Sjönell