Hans Bäckman – ny hedersmedlem som drivit på vattenfrågorna

Publicerad: 12 augusti, 2023

Bild: Privat

Bild: Privat

Vid Årsmötet i maj 2023 valdes Hans Bäckman till hedersmedlem i SSTT efter att under många år varit en mycket stark drivkraft för utvecklingen av arbetet med vattenfrågor I Sverige, Norden och Europa.

Motiveringen löd:

Hans Bäckmans genuina engagemang för vattenfrågor i decennier i både stort och smått har flyttat vattenfrågorna utanför dess traditionella gränser, ovan jord och varit ovärderligt för Sverige. Hans oförtröttliga arbete för utvecklingen av Svenskt Vattens kursverksamhet och publikationer har höjt standarden, kunskapen och drivit utvecklingen framåt. Likaså hans orädda sätt att lyfta de politiskt känsliga frågorna. Hans har för SSTT under alla år varit Svenskt Vattens utsträckta arm och dessutom pappa till NoDig-branschens bibel Svensk Vattens P101.

Hans Bäckman blev både väldigt glad och lite förvånad över valet av honom till hedersmedlem.

-        Det känns väldigt bra att få den uppskattningen från SSTT, samtidigt vill jag framhålla att jag inte hade kunnat åstadkomma allt det som motiveringen lyfter utan alla fantastiskt kunniga personer jag har haft förmånen att få jobba med under åren.

Först med en avhandling om historik, flödesmätningar och tillskottsvatten inom VA

Efter en civilingenjörsutbildning inom Väg och Vatten-programmet på KTH började Hans Bäckman en doktorandutbildning på Chalmers.

-        Jag blev tidigt intresserad av hur ledningsnäten inom VA fungerade och hur underhåll och förnyelse sköttes. På Chalmers fick jag ett mycket bra stöd av lärare och professorer och det slutade med en avhandling om både historien bakom VA-nätets utbredning och hur man mäter flöden i avloppsnäten. Jag kröp också runt i många ledningar och försökte klara ut hur s.k. tillskottsvatten kunde uppstå genom överläckage mellan otäta dagvattenledningar och spillvattenledningar.

En viktig lärdom från doktorandstudierna var att det är otroligt viktigt att göra en väldigt noggrann analys innan man bestämmer åtgärd, det är annars lätt hänt att man prioriterar fel.

-        Utöver min teoretiska doktorandutbildning fick jag min praktiska skolning av Bengt-Lennart Peterson och Kent Alm m fl på Backö kommunala tekniska byrå i Växjö. 1985 började jag på VBB i Stockholm som då hade köpt upp Backö kommunaltekniska byrå. PÅ VBB jobbade jag mycket med att vidareutveckla och sprida kunskapen om s.k. DUF-planering, dvs Drift, underhåll och förnyelse, inom VA. Jag var med och hjälpte ett stort antal VA-verk med att starta DUF-grupper, där en viktig del handlar om att skapa samarbeten mellan olika kompetenser och ta fram effektiva åtgärdsplaner. Vi startade också DUF-teknikmöten, en årlig konferens för erfarenhetsutbyte och ny teknik.

Inspirerades av England

På 1980/90-talet var England ledande när det gäller olika tekniker för att renovera VA-ledningar mer effektivt och miljösmart.

-        De arbetade efter mottot ”Making use of the hole”, vilket innebar ett nytänkande som ledde till mindre schaktning och mer miljömässiga metoder. En av anledningarna till att de låg före oss andra var att de hade haft många stora kollapser av stora ledningar. När de angav hur stora slukhål som rasat in så använde de måttet DD, vilket stod för hur många Double Deckers som fick plats i hålet så det var inga små kollapser, berättar Hans Bäckman med ett leende.

Efter ett antal svenska besök i England startades en svensk avdelning av ISTT som sedan blev grunden för SSTT, en konstruktiv plats för möten mellan beställare och utförare. Hans Bäckman själv bytte sedan från VBB till Svenskt Vatten år 2001 där han bland annat var med och tog fram publikationen P101.

-        Den publikationen har varit mycket viktig för SSTT’s verksamhet, även om det inte är en verklig standard så fungerar riktlinjerna i den som det. Idag ser vi en betydligt högre kvalitetsnivå på utfört arbete vilket mycket beror på användningen av P101 som en grundpelare i både beställningar och utförande.

Engagerad inom CEN-arbetet

Förutom allt arbete och engagemang som Hans Bäckman lade ner i Sverige på vattenfrågor av olika slag, han var bland annat sekreterare i RÖK-kommittén och var med och startade RÖK-konferenserna, så blev han även engagerad inom CENs arbete, Europastandardisering.

-        Det började med att vi i Norden började samarbeta mycket nära för att påverka ett förslag till ny EN-norm för rörinspektioner. Vi tyckte inte förslaget var tillräckligt användarvänligt och lyckades få till avgörande ändringar som gjorde att normen fungerade mycket bättre. Den blev sedan grund för en nordisk plattform för rörinspektioner. Från denna gjorde varje nordiskt land en nationell anpassning, i Sverige publikationen P93, som nu uppdaterats till P122.

Han är fortfarande idag kvar som svensk delegat i CEN TC165, Standarder inom ”Avloppshantering” samt som expert i den underliggande arbetsgruppen WG22, Standarder inom ”rörnät utomhus”. I WG22 framarbetas många Europastandarder som vi kan använda i Svenskt Vattens publikationer inom Rörnät.

Ordförande i SSTT’s valberedning

Hans Bäckman har noga följt SSTT’s arbete och utveckling under åren och tycker att STVF’s arbete för att få bra riktlinjer och auktorisering av TV-inspektörer har varit mycket bra.

-        Nu ser jag att det goda arbetet följs upp i nya arbetsgrupper inom SSTT, jag tror att både SPOL och STLK kommer kunna få stor nytta av en liknande utveckling.

Han har aldrig haft tiden att engagera sig i SSTT’s arbetsgrupper men var under 2019-2022 ordförande i valberedningen till SSTT’s styrelse och den vägen fått en god inblick även i det interna arbetet inom SSTT.

-        Det är en viktig och framtidsinriktad verksamhet som SSTT bedriver. Branschföreningar som SSTT och Svenskt Vatten är väldigt bra plattformar för konstruktiva dialoger mellan olika aktörer för att effektivt kunna förvalta våra VA-system.

Behöver få in folk i branschen

Vid sidan av sitt fortsatta arbete inom CEN för Svenskt Vattens sida ägnar sig Hans Bäckman en hel del åt föreläsningar mest om förnyelse av rörnät och hållbar dagvattenhantering, två stora utmaningar.

-        Vi måste få in nytt folk i branschen och få till samarbete mellan olika kompetenser. Det gäller att få ut budskapet till studenterna att ett jobb inom VA alltid är ett säkert framtidsjobb. Det kommer alltid finnas behov av duktiga VA-ingenjörer och entreprenörer. Det finns ett ständigt behov av ”VA-detektiver”/strateger som kan förstå vad som är det egentliga problemet så att rätt åtgärd kan utföras. Glädjande nog märker vi en stor tillströmning till olika utbildningar på Svenskt Vatten och på andra håll, vilket känns lovande inför framtiden, avslutar Hans Bäckman.

Ylva Sjönell