Vannsenteret: Åpning i høst!

Publicerad: 14 juli, 2023

Foto: Praktisk Talt AS, ved Jørn Søderholm.

Foto: Praktisk Talt AS, ved Jørn Søderholm.

Behovet er blant annet et realistisk ledningsnett å trene på, men uten påkoblede abonnenter som må tas hensyn til. Nå er det i ferd med å bli virkelighet. 
– Vi har brukt mye tid på planlegging og forberedelser. Nå er anlegget i ferd med å etableres med testanlegg i bakken og et tilpasset undervisningsbygg oppå. Det sier en særdeles fornøyd daglig leder Sjur Tveite på Vannsenteret.

Han vil rette en spesiell takk til nærkommuner og aktører som bidrar med kapital, produkter og løsninger til senteret.

Åpner med kursaktivitet

Vannsenteret skal etter hvert dekke mange roller. Det starter som et senter for kurs og treningsaktiviteter. 

Første byggetrinn vil når det står ferdig i oktober bestå av et fullskala ledningsnett med rør, koblinger og kummer i relevante dimensjoner og materialer. 

Der skal brukere av senteret kunne få innsikt i og trene på alt fra trasé- og lekkasjesøk til operasjoner som rørinspeksjon, spyling og kontroll av ledningsnettet.

I denne artikkelen beskriver Sjur Tveite senteret senere vil videreutvikles for grøfte og gravearbeider, samt eget NoDig-område med muligheter for å øve på ulike operasjoner.

 

Vannsenterets artikkel om fremdriften og kommende kursaktivitet til høsten finner du her.

Bilde og originaltekst: Praktisk Talt AS, ved Jørn Søderholm.