Innhold i ledningsnettet på Vannsenteret

Publicerad: 5 juni, 2023

Utsnitt av tegningen over ledningsnettet på Vannsenteret på Ås.

Utsnitt av tegningen over ledningsnettet på Vannsenteret på Ås.

Norsk vannbransje har i «alle» år ønsket et formålstjenlig test- og demonstrasjonsfelt for opplæring, kunnskapsformidling og kvalitetsheving. Nå bygges ledningsnettet i trinn 1 på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

I første omgang etableres trenings- og testfeltet for arbeid knyttet til trykktesting, trykkprøving, boring, pluggkjøring og ikke minst lekkasjesøking. Senere vil anlegget videreutvikles for grøfte og gravearbeider, samt eget NoDig-område med muligheter for å øve på ulike operasjoner.

Sjur Tveite, som er daglig leder for senteret, og Trond Alm fra Tubus presenterte siste nytt fra byggegropen under fagtreffet etter RINs årsmøte i vår. Artikkelen bygger på presentasjonen deres.

Foreløpig aktivitetsplan

Aktivitetene ved senteret vil i stor grad baseres på praktisk opplæring og erfaringsutveksling. 

Etter planen vil etableringen av ledningsnettet med kummer i byggetrinn 1 være ferdig i løpet av sommeren. Utomhusarbeidene skal etter planen avsluttes i august – september. Da skal også driftsbygget ferdigstilles.

 

I andre halvår 2023, og i 2024 blir det rigget for: 

-      kurs knyttet til lekkasjelytting, rørinspeksjon, trykkprøving med mer. 

-      driftsoperatørkurs

-      innføringskurs for nyansatte i bransjen

-      kurs i nyanlegg, prosjektledelse og byggeledelse 

-      demonstrasjoner med leverandører

-      senteret som en arena for elever og lærere i VGS og høyere utdanning