Investeringar i resilient och hållbar VA-infrastruktur är en förutsättning för att säkra leveransen av dricksvatten- och avloppstjänster Sverige. Nuvarande lagstiftning gör att initiativen måste komma från kommunerna och Svenskt Vatten uppskattar att det kommer att krävas en höjning av VA-taxorna med ca. 20 – 30%. En del kommuner har tagit höjd för utökad VA-infrastruktur och ny teknik, men alltför många kommuner väljer att avvakta och prioritera andra samhällsnödvändiga tjänster och service. Därför behöver vi inom VA-sektorn gemensamt sprida kunskap om våra viktiga vattenfrågor och få fler lokala politiker att inse värdet av vattenförsörjning.

Under den digitala träffen den 9 juni presenterades konceptet Vattenskola för kommunpolitiker, presentationen från träffen hittar du här. Med material bestående av film, skrivet underlag för lokala utskick samt för interpellationer och motioner, är syftet att samla hela ”Vattensverige” i en gemensam, kunskapsspridande rörelse med syfte att få lokala politiker att värdera vattenfrågorna högre. Svenskt Vatten tar fram detta material och stöttar medlemmarna som för diskussionen med respektive kommunfullmäktige. Där tillfälle bjuds och möjligheter finns kan även understöd till diskussioner och eventuella beslut ges av representant från Svenskt Vatten.

Det finns stora möjligheter att påverka arbetet, ge synpunkter och medverka till kunskapsspridningen. Kontakta Pyry Niemi för att medverka i det fortsatta arbetet med konceptet.