Til fjells for å se pilothull og borekrone?

Publicerad: 19 juni, 2023

I fjellet Nesaksla ligger tre rør; ett for vann, ett for strøm og et for avløp. Arbeidet ble utført av Schenk AG fra Sveits. Bilde hentet med tillatelse fra Facebook-siden til Romsdalgondolen.

I fjellet Nesaksla ligger tre rør; ett for vann, ett for strøm og et for avløp. Arbeidet ble utført av Schenk AG fra Sveits. Bilde hentet med tillatelse fra Facebook-siden til Romsdalgondolen.

Norges lengste taubane, Romsdalgondolen, er bygget i ett av Norges villeste og mest imponerende landskap. Imponerende er også historien om byggeprosessen. 

Den fem minutter lange gondolturen fra Åndalsnes sentrum går opp til fjellet Nesaksla, som rager 708 meter over havet. Der er det 360-graders utsikt over et nesten ubeskrivelig fjell-landskap, samt dalbunnen hvor elven Rauma skjærer gjennom kulturlandskapet. Inne i fjellet er et pilothull på 30 cm i diameter. I det ligger tre rør; ett for vann, ett for strøm og et for avløp. 

Hvorfor pilothull? Alternativet var å legge høyspentmaster og kloakkrør på utsiden av fjellet. Det hadde blitt et stygt og trolig svært synlig sår i terrenget, derfor var det uaktuelt. For å bevare fjellet mest mulig, ble pilothullet en ren nødvendighet. 

Skånsom teknologi

Fra hjemmesiden Romsdalen.no: «Istedenfor å legge infrastruktur for vann, avløp og strøm synlig i terrenget, blir det boret hull nede fra industriområdet i Nesstranda ved fjorden og inn i fjellet opp til Restaurantbygget på fjellet. Her brukes en spesiell teknologi der kombinasjon av hullets lengde- og høydemeter gjør løsningen unik. Dette reduserer synlige inngrep i naturen og sikrer en stabil infrastruktur til fjellanlegget på toppen. Det vil være en miljøplan for byggeprosessen og en miljørådgiver som deltar i prosjektet. I tillegg skal driften av Romsdalsgondolen miljøsertifiseres.»

Høyt og langt

På Romsdalgondolens Facebookside beskrives boringen som en verdensrekord. «… et "pilothull" som går i en bue inne i fjellet. Den tidligere rekorden var på 500 høydemeter - mens nå ble det altså boret nesten 700 høydemeter og lengden på hullet er ca. 1350 meter. Det ble slitt ut totalt 3 borekroner i prosessen - og på den fjerde så fikk vi altså gjennomslaget.» 

Arbeidet ble utført av Schenk AG fra Sveits. Selv de hadde ikke gjennomført arbeidet i slik skala før. Her er en pdf. hvor de beskriver prosjektet.

Rørene som ble sveiset og presset opp til toppen var i 12 meters lengder. Rørene til strøm med fiber og til returvann er i diameter Ø110. Røret som fører drikkevann til fjelltoppen er Ø86. Disse ble robotsveiset og sveisene gjennomlyst med røntgenkamera, før de ble ført inn i fjellet og opp. Under boringen ble det pumpet mye vann fram i borekronen for å kjøle bor og transportere slam ut av borehullet. Når slamvannet kom ut, ble massen skilt fra vannet med topp moderne utstyr. 

Du kan selv se pilothullet

Videre fra Romsdalgondolens egen beskrivelse: «Noen uforutsette situasjoner dukker jo alltid opp i slike prosjekt. Ett eksempel er da den tredje borekrona ble defekt, kun få meter fra gjennomslag på toppen av fjellet. Da måtte 1300 meter med rør ut av fjellet, på med ny borekrone før 1300 meter med rør skulle inn i fjellet igjen. Men, når det er sagt - da kom gjennomslaget nøyaktig på planlagt sted, og verdensrekorden var et faktum.

I dag kan du se pilothullet komme opp ca. midt mellom Romsdalsgondolen og Eggen Restaurant, litt nedenfor byggene. Se etter det neste gang du er på besøk, da vel.»

Romsdalsgondolen har også en av borekronene utstilt på kontoret, slik at alle og enhver kan komme og ta på og se på den. 

Uten sår i terrenget

Romsdalgondolen, som også er Norges lengste taubane, åpnet 28. mai 2021. Samme år ble den kåret til Årets Anlegg 2021!

Fra hjemmesiden deres: «Årets anlegg er en anerkjent pris som deles ut av under Byggedagene, arrangert av Byggenæringens Landsforening, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Byggeindustrien/bygg.no. Det settes høye krav til punkter som bl.a. fremdrift, HMS, miljø, kostnadskontroll og samarbeid i byggeprosessen. Det var totalt 3 nominerte i kategorien "anlegg", og disse har blitt valgt ut av en jury som har grundig gjennomgått over 100 byggeprosjekter.

Det er mange grunner til at Romsdalsgondolen ble kåret til Årets Anlegg 2021. Juryen trekker frem bl.a. følgende:
"Den nye Romsdalsgondolen på Åndalsnes er bygget med ferdigelementer av stål, limtre og massivtre, satt sammen som et Lego-sett, der bitene er plassert med millimeterpresisjon. Kort byggetid på et krevende anlegg uten veiforbindelse til toppen. Alt er fløyet opp med helikopter. All infrastruktur går i en rørledning gjennom fjellet fra fjordnivå opp til toppen. En profil på 30 cm diameter er boret gjennom fjellet. Ledninger og rør er matet opp gjennom rustfrie rør. Elektrisitet og ferskvann blir pumpet opp - avløpsvann og kloakk ned. Gondolen skal kunne plukkes ned og naturen tilbakeføres uten sår i terrenget.»

 

Informasjon og bilder hentet med tillatelse fra Romsdalen.no og Facebook-siden deres, samt Schenk.  

 

Med den fjerde borekrona kom gjennomslaget nøyaktig på planlagt sted, og verdensrekorden var et faktum.

Med den fjerde borekrona kom gjennomslaget nøyaktig på planlagt sted, og verdensrekorden var et faktum.