Gravefrie byer i 2050, - fakta eller fiksjon?

Publicerad: 1 mars, 2018

Er det mulig å etablere nye rørtrasèer og fornye eksisterende trasèer uten graving innen 30 år? Svaret kan komme under SSTTs årskonferanse på Lillestrøm 2.-3.mai.

Bildet: Innen 2050 vil det ikke være aktuelt å ta bilder som dette, håper og tror foredragsholderne fra firmaet Kier Utilities i England.  

Fra firmaet Kier Utilities i England kommer Transformation Director Michael Cook og Operations Director Toby Harding, to veteraner i internasjonal vannbransje. De mener det vil være mulig å gjennomføre store infrastruktur-prosjekter med «kikkhulls-operasjoner». Det er ingen grunn til at vannbransjen skal ligge langt etter medisinsk kirurgi, mener de to.

Autonome systemer
Det betyr i korthet at mange av de manuelle og store verktøyene vi i dag kjenner vil bli byttet ut med droner og autonome systemer
I en bransje som nå er klar over at hovedformålet er kundeservice, utvikler Toby Harding operative modeller som vil minimere forstyrrelser for kunder og allmennheten, i siste instans å eliminere behovet for å grave hull i det hele tatt. Da handler det også om å endre bransjens konservative kultur.
-Å endre kulturen for å oppmuntre til innovasjon er en av de største utfordringene jeg og mitt team står overfor, sier Transformation Director Michael Cook.

Kier Group 
er et ledende eiendoms- og infrastrukturselskap som opererer innenfor en rekke ulike sektorer, inkludert forsvar, industri, transport, bolig-, bygg- og ikke minst VA-sektoren. De har et spesielt fokus på utvikling av framtidens verktøy. Selskapet har hovedkontor og en rekke distriktskontorer i Storbritannia, men er også representert i Asia, Midt-Østen, Australia og New Zealand.

Totalt gravefritt
-Vår visjon er et samfunn der infrastrukturteknikk utføres med null forstyrrelse av menneskelig aktivitet og null miljøpåvirkning. Byer vil bli fornyet og opprettholdt proaktivt av lag med autonome roboter som vil generere og behandle informasjon om «helsetilstanden» til ulike deler av byenes infrastruktur. Det betyr at infrastruktur-roboter vil innhente data fra smarte byer og autonome biler ved hjelp av avanserte kommunikasjonssystemer og sky-teknologi. På bakgrunn av disse dataene vil robotene gjennomføre resonnement og planlegge reparasjoner ved hjelp av sofistikerte kunstige intelligensalgoritmer, forteller Toby Harding og Michael Cook, som begge ser fram til å møte skandinavisk vannbransje under SSTT-konferansen på Lillestrøm.

Digitale tjenester
De slår fast at tilgangen på informasjon og digitale tjenester har endret samfunnets forventninger til infrastrukturtjenester.
-Nå må den akademiske eliten gå sammen med industri og fagarbeidere med praktisk tilnærming til det som skjer under bakken. Det må bygges relasjoner der de ulike gruppene er i stand til å kommunisere med hverandre. Det handler ikke lenger om meg og mitt, men om hva som tjener samfunnet og miljøet best, mener de to foredragsholderne.
-Vi kan ikke lenger aksepterte de enorme kostnadene som følge av store hull i bakken. Infrastruktur-arbeid i britiske byer er beregnet å koste flere titalls milliarder kroner hvert år bare i trafikkforsinkelser. I tillegg kommer tapt omsetning for bedrifter og forretninger, dårlig kundetilfredshet og miljømessige forstyrrelser.

Alle bidrar med sin kompetanse
Kier Group har bygget et unikt partnerskap, hvor hver partner bidrar med sine unike ferdigheter til å skape en ny operativmodell som har som mål å redusere reparasjonsaktivitetene. I motsetning til den tradisjonelle modellen skaper selskapet en driftsmodell som reduserer aktivitetsvolum.

-Målet er at våre partnere til slutt ikke skal se oss, men bare bruke de rette verktøyene for å utføre gravefrie tjenester. Dette er utfordrende for både kunder og entreprenører, men vi vet at neste generasjon vil ta utfordringene, og derfor deler vi gjerne vår historie med deltakerne under årets SSTT-arrangement på Lillestrøm.  Vi håper også å fange opp ideer og erfaringer fra det skandinaviske NoDig-miljøet. Vi trenger enda flere ideer for å realisere en visjon om en gravefri framtid, sier Transformation Director Michael Cook og Operations Director Toby Harding. 

Se video om framtidens rørinspeksjon her

Rørinspeksjonsutstyret kommer mest sannsynlig luftveien i de store byene i 2050. Ingen grunn til å grave når kikkhullsteknologien er på plass.

Rørinspeksjonsutstyret kommer mest sannsynlig luftveien i de store byene i 2050. Ingen grunn til å grave når kikkhullsteknologien er på plass.

Tekst: Odd Borgestrand