Rörtryckning med hög precision

Publicerad: 8 juni, 2023

Bild: Styrud

Bild: Styrud

När en ny stadsdel växer fram på västra Hisingen i Göteborg har rörtryckning mellan sänkbrunnar valts som metod för ledningsbygget av dag- och spillvatten. Skälen är att det är en gynnsam metod med förutsättningarna på platsen.

Det förklarar Fredrik Anthin som är projektledare för Styrud, som fått jobbet som utförare av rörtryckningen, och han förklarar vidare att valet av en schaktfri metod hade flera skäl.

-        Ledningen passerar under en väg man inte ville gräva sönder, dessutom skulle ledningen läggas så pass djupt att ett schakt skulle ha krävt antingen en schaktlåda eller spont för att kunna genomföras. När marken med lera var lämplig för rörtryckning så blev det den schaktfria metod som valdes.

Azhar Al-Hilali var platschef för ledningsbygget för Infrakraft, den entreprenör som Trafikkontoret i Göteborg anlitat för ledningsbygget, och han bekräftar den bilden.

-        Ledningen skull dras där det var trångt och med ett så djupt schakt som det hade blivit skulle vi varit tvungna att bland annat leda om trafik på vägar runt omkring, något vi ville undvika.

Han fortsätter med att berätta att schaktfria metoder blivit vanligare och att de på Infrakraft väljer dem allt oftare.

Ett omfattande projekt

Ledningsbygget utförs i Skra Bro i Björlanda där den befintliga bebyggelsen ska kompletteras med ca 600 nya bostäder fördelat på flerbostadshus och småhus, nya förskolor, en idrottsarena, ett nytt närcentrum för handel, kontor och service samt en ny trafikknutpunkt.

-        Hela rörtryckningsprojektet omfattar anläggning av 11 sänkbrunnar i diameter 2,0 resp. 3,2 meter; 8 som gjuts på plats och 3 prefabricerade. Sänkbrunnarna används som tryck- och mottagningsbrunnar för rörtryckningens 8 delsträckor. Den sammanlagda sträckan är på ca 350 meter och dimensionerna varierar mellan 300, 400, 600 och 800 mm, berättar Fredrik Anthin.

En av de utmaningar som finns när man ska jobba med rörtryckning är geotekniken.

-        Leran kan plötsligt ändra karaktär eller så dyker det upp något annat hinder längs med den tänkta ledningssträckningen som inte syns från början. I det här projektet klarade vi oss från alla sådana komplikationer så arbetet har flutit på väldigt smidigt, fortsätter han.

Nära millimeterprecision

Ett skäl till att man valde rörtryckning i projektet i Skra Bro var, förutom att undvika djupa schakt, att metoden har en mycket hög precision.

-        När det gäller att få till rätt lutning på ledningarna under en lång sträcka lämpar sig rörtryckning mycket bra. Det går att få nästan millimeterprecision på lutningen. Dock kräver det också en mycket hög yrkeskompetens hos de som genomför rörtryckningen, konstaterar Fredrik Anthin.

För att lyckas krävs det att man lägger ner mycket tid på ett gediget förarbete så att man gör rätt från början, annars uppstår lätt problem under utförandet.

Beställaren bytte till rörtryckning på fler sträckor

Att arbetet med rörtryckning löpte på så pass bra gjorde att beställaren Infrakraft bytte till rörtryckning även på sträckor som från början var planerade för schakt.

-        Vi såg snabbt alla fördelarna med den schaktfria metoden. För mig var det första gången jag ledde ett projekt med rörtryckning och är imponerad av hur bra det fungerat, även Trafikkontoret är mycket nöjda. Nu när jag lärt mig mer om metoden kommer jag definitivt att rekommendera rörtryckning även till andra kunder, speciellt i känsliga miljöer, förklarar Azhar Al-Hilali.

Projektet med sänkbrunnar och rörtryckning inleddes i februari och pågår för fortfarande på en arbetsplats där många entreprenader sker parallellt.  

-        För vår del av arbetet så har vi sänkt alla brunnar nu och har bara två delsträckor av rörtryckning kvar. Dessutom är det en del efterjobb som måste klaras av innan vi är helt klara, avslutar Fredrik Anthin.

 

Ylva Sjönell