Hvordan bygge fremtidens vann- og avløpssystemer?

Publicerad: 8 juni, 2023

Arkivbilde fra den forrige workshopen i Norsk Vanns prosjekt «Fremtidens vann- og avløpssystemer».

Arkivbilde fra den forrige workshopen i Norsk Vanns prosjekt «Fremtidens vann- og avløpssystemer».

Workshop 3 av 3 i Norsk Vanns prosjekt «Fremtidens vann- og avløpssystemer» er gjennomført. Prosjektet er starten på et viktigst strategisk arbeide og en invitasjon til viktige diskusjoner om framtidens løsninger. 

De store utfordringene innen vann- og avløpsnettet gjør at vi med stor sannsynlighet ikke kommer i mål med å tilfredsstille behovet for vedlikehold og oppfyllelse av gjeldende krav og regelverk, uten å videreutvikle dagens systemløsninger. Nye ledningsanlegg skal ha en levetid på 100 år eller mer, noe som betyr at valg av løsninger i dag har stor betydning for hvilke muligheter kommende generasjoner har til bærekraftig drift av systemene.

Lær mer her

Dette er bakgrunnen for Norsk Vanns tredje workshop for framtidens vann- og avløpssystemer. Den ble arrangert 1. juni. Da diskuterte 25 engasjerte ressurspersoner hvordan vi kan håndtere overgangen fra dagens system og over til nye løsninger. Hvordan bør vi bygge i dag, for å legge til rette for effektiv fremtidig sanering? 

Under Norsk Vanns årskonferanse i Stavanger i september vil rådgiver Anette K. Desjardins, Asplan Viak AS, presentere resultatene og en ny Norsk Vann rapport.

Her er artikkelen om workshopen på Norsk Vanns hjemmeside. Her er en artikkel om Norsk Vanns fagtreff, hvor den andre workshopen ble gjennomført. 

Tekst og bilde: Inger Anita Merkesdal.