Full klaff for Norsk Vanns fagtreff

Publicerad: 16 mars, 2023

Det var stor interesse for foredragene om avløpsdirektivet. Foto: Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann.

Det var stor interesse for foredragene om avløpsdirektivet. Foto: Thomas Langeland Jørgensen, Norsk Vann.

Arrangementet gjennomføres på Gardermoen, og rommer også en utstilling. I tillegg deltok om lag 70 personer digitalt.

Deltakerne fikk mulighet for å velge mellom tre paralleller. Første dag fordelt på avløp, ved møteleder Arne Haarr fra Norsk Vann, vannforsyning ved møteleder Ingun Tryland fra Norsk Vann samt Nasjonalt senter for vanninfrastruktur og Workshop om rekruttering, ved møtelederne Yngve Wold og Thomas Langeland Jørgensen, også de fra Norsk Vann. 

Høyaktuelt tema

Størst interesse vakte Avløpsdirektivet, i salen var det kun ståplasser igjen til de sist ankomne. Det er et tydelig signal om at direktivet er et dagsaktuelt tema, deltakerne ønsket å få informasjon om. Konsekvensene av direktivet blir formidable for alle landets kommuner. 

Arne Harr fra Norsk Vann presenterte temaet Nytt avløpsdirektiv, før Elisabeth Lyngstad, fra Norsk Vann presenterte hvordan organisasjonen har jobbet med avløpsdirektivet fra det ble lagt frem til høringssvaret ble sendt i mars. Hun beskrev også hvilke tema Norsk Vann har poengtert i høringsuttalelsen, som viktig at Norske myndigheter tar opp med EU. 

Rita Vigdis Hansen, fra Miljødirektoratet beskrev i etterkant Norges innspill til EU kommisjonen fra Norges ståsted. 

Arrangementet er lagt opp med gode muligheter for å utveksle kunnskap og nettverksbygging. Et så høgt deltakertall bekrefter at Norsk Vann har lyktes i å sy sammen et solid faglig program, og igjen sørget for en møteplass som oppleves viktig for folk i bransjen. 

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal