VA-Yngre: Engasjert 20-årsjubilant

Publicerad: 30 maj, 2023

160 unge VA-folk var samlet i Bodø for å lære, dele erfaring og knytte kontakter. VA-Yngre bidrar bredt inn i bransjen. Foto: VA yngre / Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS.

160 unge VA-folk var samlet i Bodø for å lære, dele erfaring og knytte kontakter. VA-Yngre bidrar bredt inn i bransjen. Foto: VA yngre / Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS.

VA-Yngres årsseminar i Bodø samlet flere delegater enn noen gang, bød på høyaktuelle tema og -befaringer. Samtidig som 20-årsjubileet ble markert benyttet de unge i bransjen anledningen til å dele ut sin første hederspris og til å se fremover.

Konferansens røde tråd var Vannkrisen. 

– Noe av det spesielle med vår bransje er at den ene krisen så å si avløser den andre. Det går fra tørke, til flom, avløp som forurenser, mangel på reservevann og nå til den helt nye sikkerhetssituasjonen. Det er som å leve med skogbranner, hvor en ny blusser opp, så snart du tror du har fått oversikt over den forrige. Derfor er det viktig å møtes for å utveksle erfaringer og rette oppmerksomheten mot gode løsninger for å håndtere utfordringer, sier Martin Stensland. 

VA-ingeniøren, på 33 år, er prosjektansvarlig hos Asker kommune og har ledet VA-Yngres arbeidsutvalg i ett år. Året før var han nestleder i arbeidsutvalget, hvor han har vært medlem i 3 år. Nå forbereder Stensland seg på å levere stafettpinnen videre til høsten. 

Rekordstor oppslutning

VA-Yngres årsseminar 2023 ble gjennomført i Bodø i begynnelsen av mai. Hovedtema var VANNkrise og hele 160 medlemmer deltok. Med representanter fra sponsorer og foredragsholdere var 180 personer samlet til seminaret. Det var 20 mennesker under maks-kapasitetsgrense, og all time high. Det er arbeidsutvalget meget fornøyd med. Organisasjonen ønsker nasjonal tilstedeværelse, og er bevisst på at ikke alt kan foregå sentralt i Østlandet. Samtidig er det stram økonomi i samfunnet, et veldig tidspress og lang reisevei for de fleste.  Da er det imponerende med en slik oppslutning.  

Deltakerne var ifølge Martin Stensland både gjengangere, som har deltatt en rekke ganger tidligere, samt VA-folk som kom for første gang. I år deltok også flere studenter, sannsynligvis som om følge av at studentforeningen har blitt mer aktive inn mot VA-yngre.  

Variert program

Seminaret ble besøkt av Mattilsynet, som snakket om beredskapen i Norge. NVE fortalte om ny overvannsveileder. Det var innlegg fra Oslo VAV, om bruk av hydrofoner på ledningsnettet for å finne vannlekkasjer, presentasjon om rehabilitering av vannledninger fra Trondheim kommune samt det nye avløpsdirektivet fra EU, presentert av Asplan Viak.

– Det er virkelig inspirerende å møtes og lære fra andres erfaringer. Innlegget fra VAV, med foredrag om bruk av hydrofoner på ikke metalliske rør, var veldig interessant. Dagen etter fikk vi demonstrert verktøyet, både ved å lytte og kjenne på det. Det var veldig lærerikt, forteller Stensland.

Her ligger VA-Yngres oppsummering av arrangementet. Der finner du også filer fra foredragene.  

20 år med innsats

Va-yngre ble etablert fordi flere av de unge nyutdannede arbeidet alene i små organisasjoner, og savnet et kontaktnett som de kunne spille på i faglige diskusjoner og liknende. Åpningsinnlegget på årsseminaret i Bodø var ved en av grunnleggerne av VA-yngre, Eirik Rismyhr. Han beskrev hvordan en gjeng unge under NORVAR dagene i Bergen i 2001 snakket sammen om hva som kunne gjøres for å få de yngre kreftene frem, bidra til å rekruttere, bygge nett verk og ha det moro sammen. Ut fra dette ble VA-yngre skapt, og allerede til første samling var de 80 deltakere! Her finner du filen fra foredraget hans. 

– Den første tiden var aktivitetene først og fremst knyttet til det årlige nasjonale seminaret, tilsvarende det som nå var i Bodø. Etter hvert ble det etablert lokallag, som også har samlinger. I det siste har et tema vi har debattert vært om VA-Yngre skal være et nettverk som møtes en gang i året, eller skal vi også skal bidra til å ta en større del av det store samfunnsoppdraget. Vi er opptatt av hva vi kan bidra med tilbake til bransjen, forklarer Martin Stensland. 

Økt aktivitet

Under et strategimøte for noen år siden definerte VA-Yngre hva organisasjonen skulle arbeide med de kommende tre årene.

– Det er fortsatt viktig at dette er et sosialt nettverk, hvor medlemmene kan knytte kontakt med mennesker i tilsvarende stillinger i hele Norge, for å få utveksle gode erfaringer. I tillegg er seminar med faglig innhold, hvor vi kan lære noe nytt, diskutere problemstillinger og knytte nettverk viktig. I tillegg skal vi arbeide for økt rekruttering. Det er fortsatt vanskelig å få tilstrekkelig rekrutering til Vann- og miljøteknikk. Vi i VA-Yngre kan og skal gjøre en innsats for å få flere til å velge VA-faget, forteller den engasjerte, avtroppende lederen.  

De unge vil bidra

Han beskriver at de en tid opplevde at medlemmer som ønsket å delta på seminar, ikke kunne. Arbeidsutvalget i VA-Yngre ønsket å finne bakgrunnen for dette, og gjennomførte en spørreundersøkelse.

– Vi fikk et oppsiktsvekkende resultat. Mange som ønsket å delta på faglige samlinger kunne ikke på grunn av høyt arbeidspress. Flere måtte benytte ferie og avspasering for å kunne delta på seminar, som de ikke får dekket av arbeidsgiver. Vi har også avdekket at yngre kompetanse ikke blir etterspurt. Da var spørsmålet: Hva er vår plass i bransjen? Er det plass til oss yngre? spør han, og minner om at mange av dem skal jobbe med faget i 30 – 40 år. 

Som resultat av dette begynte organisasjonen å ta initiativ til å få unge VA-folk inn som foredragsholdere og i komiteer, som i Norsk Vann og programkomite i Tekna. 

– Jeg er spent på resultatet av dette. Til nå har vi opplevd å bli heiet på, på alle måter. Det er ingen som har ment at det ikke er en god ide å la de unge slippe til. Alle som jobber i bransjen, bør være representert i ulike fora uavhengig av alder. Våre medlemmer er fra 23 til 40 år, med en gjennomsnittsalder på rundt 30 år. Dette er engasjerte mennesker, som allerede har mye erfaring, minner Martin om. 

Åpen for alle yngre VA-folk

– Nå har organisasjonen markert 20-års jubile, hva tenker du om veien videre?

– Fremover er det viktig at mennesker med engasjement må få blomstre! Vi ønsker å få vite om enda flere unge i bransjen som har lyst til å fortelle om faget sitt eller om prosjekter. Vi ønsker også tips om og innspill fra mennesker som ønsker å ta ansvar, ved å bli med i komiteer eller annet, svarer Martin. 

– Det er mange med mastergrad i VA-yngre. Er dette en organisasjon i hovedsak for teoretikerne? 

– Nei, absolutt ikke. VA-Yngre er for alle unge i VA-bransjen og vi har aldri satt grenser for hvem som kan være med. Den praktiske siden av VA-faget er svært viktig. Nå kommer en ansatt i Olimb Rørfornying inn i arbeidsutvalget. Olimb har også deltatt inn med faglig oppdatering, i fjor demonstrerte de strømpekjøring på seminaret i Asker. Enten en er ingeniør, operatør, anleggsrørlegger, maskinfører, hydrolog, saksbehandler eller noe annet, så lenge en arbeider/studerer med vann i en eller annen form som hovedvirke, og er under 40 år, er en hjertelig velkomne til å være med i VA-Yngre. Blant medlemmene er det nok en overvekt av ingeniører fra kommuner og private selskap, men vi er i en fin utvikling hvor flere fra driftsorganisasjoner er med. Dette temaet er også sentralt i utformingen av seminarprogrammet, understreker Stensland.  

Resultatene av innsatsen

– Hva er det som gjør at du selv har engasjert deg i VA-Yngre år etter år? 

–Når du over tid har lagt ned mye arbeidsinnsats og så kommer på årsseminaret og møter og opplever alle menneskene som smiler og snakker og engasjerer seg … Det gir en så utrolig god følelse og masse energi. Jeg opplever det som ubeskrivelig gøy å oppleve at det arbeidet en har lagt ned resulterer i gode opplevelser for de enkelte. Så håper jeg det gir en god buffer i hverdagen, og at andre som meg får oppleve at det å jobbe i vannbransjen er det beste, svarer han begeistret.

– Hva vil du selv gjøre fremover?

– Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med så mange, ikke minst Norsk Vann og med Ingrid Holøyen Skjærbakken som fast sekretær. Nå skal jeg stå på sidelinjen og heie på det neste arbeidsutvalget og de kommende. Jeg tror at arbeidet vi har gjort vil bli videreført og jeg har stor tro på VA-Yngre. Men fremdriften er avhengig av at noen vil stå opp og ta ansvar.

– Og det klassiske idretts-spørsmålet: Hvordan føler du deg nå?

– Det er trist å forlate gjengen! Det har vært et supert arbeidsutvalg med fine folk og mye energi. Samtidig som dette er tungt gleder jeg meg til å se hva det neste arbeidsutvalget i VA-Yngre får til.  

Tekst: Inger Anita Merkesdal. Foto: VA yngre / Jørn Søderholm, Praktisk Talt AS.