Meld deg på NoDig-konferansen 2018

Publicerad: 13 februari, 2018

Påmeldingen til årets NoDig-konferanse i regi av SSTT er nå åpnet. Lillestrøm utenfor Oslo er stedet og datoene er 2. og 3.mai. Leder for SSTTs norske arbeidsgruppe, Borghild T. Folkedal og prosjektleder for konferansen, Charlotte Løvstad, håper på god deltakelse under årets konferanse, der smarte innkjøp og smart ledningsfornyelse er temaet.

 Bildet: Konferansehotellet Thon Hotel Arena, ligger sentralt på Lillestrøm, vegg-i-vegg med Norges Varemesse og i kort gangavstand til togstasjonen. Toget tar bare 12 minutter til Oslo sentrum og til Gardermoen.

Vi håper å nå ut til de mange små og mellomstore kommunene denne gang. Det er de som er ledningseiere og som kjenner hvor skoen trykker.  Vi tror representanter fra kommuner i Norge og Sverige vil ha stort utbytte av å møte ulike NoDig aktører under konferansen, enten det er rådgivere, entreprenører, leverandører eller andre ledningseiere som alle vil dele av sine erfaringer, sier Borghild T. Folkedal.

Reduserte miljøbelastninger

NoDig handler om mer enn bare avansert teknikk og innovasjon. Vi kan dokumentere at valg av NoDig-metoder i de fleste tilfeller også bidrar til reduserte miljøbelastninger, mindre støy og ulempe for tredjepart, kortere gjennomføringstid. Ikke minst kan NoDig være et økonomisk lønnsomt alternativ til konvensjonell graving, også utenfor byene, mener hun.
Spesielt i små og mellomstore kommuner kan tidspress, manglende ressurser og lite kompetanse til å gjennomføre alternative prosjekter og anskaffelser bidra til at NoDig-metoder ikke blir vurdert.
SSTT ønsker å bryte ned barrierene og inspirere til hvordan man gjennom samarbeid på tvers av kommuner og mellom de ulike aktørene kan få til løsninger som er best mulig tilpasset de utfordringene man står overfor.

Juridiske betraktninger
-Når vi i år har valgt å fokusere på innkjøp av konkurranser er det naturlig at vi også har invitert et par jurister. Det er en rekke gode alternativer i regelverket for offentlige anskaffelser som åpner for NoDig-løsninger. Det vil juristene Guttorm Jakobsen og Marianne Dragsten gå inn på i sine foredrag.
Jakobsen vil ta for seg eierskap til grunnen, som alltid er et interessant tema også i NoDig-sammenheng.
Advokat Guttorm Jakobsen har betydelig erfaring og kjennskap til rettsreglene forbundet med etablering og drift av vann- og avløpsverk. Jakobsen har bistått en rekke kommuner i VA-faglige spørsmål. Han har også skrevet boka «Vann og avløpsrett».

Marianne H. Dragsten har bred erfaring fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, og er en Norges ledende eksperter innenfor offentlige anskaffelser. Hun har bred erfaring i praktisk håndtering av regelverket fra planleggingsstadiet til gjennomføring av konkurransen og kontraktsinngåelsen. Hun er kjent for å ha en praktisk tilnærming til regelverket. Under NoDig-konferansen 2018 vil hun holde et spennende innlegg om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften. De nye bestemmelsene i forsyningsforskriften innebærer blant annet at det ikke lenger er en hovedregel om at anbudskonkurranser må benyttes. Ved innkjøp til forsyningsaktiviteter vil virksomhetene derfor alltid stå fritt til å bruke konkurranse med forhandling eller konkurransepreget dialog.

Program og påmelding
Temaet for NoDig-konferansen 2018 er Smarte innkjøp, smart ledningsfornyelse.
-Vi håper du nå går inn på nodig2018.com og melder deg på. Programmet er ikke endelig spikret, men det meste er nå på plass, opplyser prosjektleder Charlotte Løvstad.
Konferansehotellet Thon Hotel Arena, ligger sentralt på Lillestrøm, vegg-i-vegg med Norges Varemesse og i kort gangavstand til togstasjonen. Toget tar bare 12 minutter til Oslo sentrum og til Gardermoen.

Advokatene Marianne H. Dragsten og Guttorm Jakobsen deltar med juridiske VA-betraktninger under NoDig 2018.

Advokatene Marianne H. Dragsten og Guttorm Jakobsen deltar med juridiske VA-betraktninger under NoDig 2018.