Min Vardag – Michael Carlsson

Publicerad: 24 april, 2023

Bild: Tyresö kommun

Bild: Tyresö kommun

Som enhetschef för VA-drift på Tyresö kommun har Michael Carlsson jobbat med aktiv läckagesökning under ett antal år. Kombinationen av ökade klimatförändringar och allt fler invånare i kommunen skapar behov av en mer effektiv hantering av VA-systemen där satsningar på läckagekontroll är en viktig del.

Han har som utredare av läckagekontroll samlat statistik som visar att exempelvis runt 20 procent av allt vatten som tas om hand av reningsverken renas helt i onödan då det är tillskottsvatten som läckt in i spillvattenledningar.

-        Sådana siffror gav underlag för en förändrad syn inom kommunens VA-enhet vilket har inneburit stora satsningar på att minska läckaget, exempelvis har vi installerat ett antal läckloggrar som hittar läckor via ljudavlyssning.

Michael Carlsson har nyligen utsetts till ordförande för den nystartade arbetsgruppen för STLK, Svensk Teknik Läckagekontroll, vilken är en av undergrupperna i SSTT.

 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Mina arbetsdagar inleds klockan 6:30 då jag har ett möte med mina arbetsledare på VA-drift. Under mötet bestämmer vi dagens aktiviteter vilket ofta är en blandning av mer akuta ärenden som dykt upp under jourtiden och mer planerade åtgärder.

 

Vad är du mest upptagen av just nu?

Vi är inne i ett expansivt skede och har många nyanställda, mina aktuella arbetsuppgifter handlar därför mycket om att introducera de nya medarbetarna i organisationen och få dem att känna sig bekväma med sina arbetsuppgifter. En viktig del är även att få dem att ta del av och tillsammans med övriga jobba mot våra gemensamma mål.

 

Vilken är den största inspirationsfaktorn i ditt jobb?

Det jag brinner för är att få fler att förstå hur mycket vi kan åstadkomma genom att jobba mer effektivt med läckagekontroll, det går att göra mycket även om man jobbar i en mindre kommun. Vi får inte nöja oss med att vi ligger på ett riksgenomsnitt då andra länder runt omkring oss visar att det går att göra mycket mer. Våra VA-system kräver stora åtgärder framöver och erfarenheter från utlandet visar hur mycket som går att göra genom ett ökat fokus på läckagekontroll.

 

Vilka är de viktigaste bidragen som du hoppas att den nystartade arbetsgruppen för STLK kan ge?

Jag hoppas att vi genom olika aktiviteter kan visa upp ny teknik och vikten av att sätta in insatser på rätt ställen. Det gäller att ta ett helhetsgrepp där läckagesökning kan peka på var insatserna kan göra störst nytta. Målet för STLK framöver är att vi ska blir en inspirations- och kunskapskälla för en mer aktiv läckagesökning i VA-organisationer runt om i landet.

 

Ylva Sjönell