Vatten2023 – ny mötesplats för VA-branschen

Publicerad: 24 april, 2023

Omställningen till en cirkulär och hållbar ekonomi pågår för fullt och i den omställningen är vattenindustrin och VA- branschen centrala och behöver både större satsningar och fler investeringar. Vatten2023 är en ny mötesplats som går av stapeln på Svenska Mässan den 24-26 oktober, en plats där goda krafter och nya lärdomar kan inspirera och driva den förändring som är nödvändig för en hållbar framtid.

Vatten2023 arrangeras av branschorganisationen Vattenindustrin och Svenska Mässan. SSTT är en av flera samarbetspartners, andra är VVS-Fabrikanterna, VA-Tour Sweden, Föreningen Vatten, Pumpserviceföretagen och Swepump.

-        Jag ser fram mot alla event och utställare som kommer att vara på mässan och det känns mycket bra att SSTT, med alla undergrupper (SPOL, STVF, STLK), deltar i planeringen av mässan och även kommer vara med på plats, säger Tomas Helenius, ordförande i SSTT’s svenska arbetsgrupp.

SSTT kommer finnas med både i konferensprogrammet och i det öppna scenprogrammet samt med en mindre informationsmonter utanför konferenslokalerna.

-        Föreläsningarna och de olika programpunkterna på de öppna scenerna belyser olika delarna av SSTT’s intresseområden och vi bidrar gärna med våra erfarenheter i olika diskussioner, fortsätter han.

Knyter ihop vattenindustrin med VA-branschen

Vatten2023 är en arena för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer och erbjuder en utställning med cirka 170 utställare. Här sammanförs forskare och politiker med vatten- och VA-branschens beslutsfattare, entreprenörer och kunder.

-        Bakgrunden till mässan är att branschorganisationen Vattenindustrin, som tidigare varit medarrangör till VA-mässan, började fundera på en mer breddad mötesplats där VA-branschens intressen kunde sammanflätas med vattenindustrins. De valde då att tillsammans med Svenska Mässan starta Vatten2023 som den nya mötesplatsen, berättar Annika Persson, Business Development Manager på Svenska Mässan.

Bland målgrupperna för mässan finns tjänstemän på kommuner och regioner, representanter från industrin, drifts- och underhållstekniker, VA-ingenjörer och många andra.

-        Vi kommer även ha en ”Vattenverkstad” där man på plats kan få testa produkter och se på nya innovativa lösningar. Här lägger vi även workshop och kortare utbildningar i mindre grupper.

Kompetensförsörjning viktig del

Sista dagen av mässan kommer ett speciellt fokus ligga på kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

-        Till den dagen har vi bjudit in studenter från gymnasier, yrkeshögskolor och universitet för att ge dem en bättre inblick i vad VA-branschen och vattenindustrierna kan erbjuda. Vi kommer ha guidade turer runt bland utställarna och utställarna kommer även ha med representanter från sina HR-avdelningar den dagen så de kan möta intressen från studenterna.

Fyra fokusområden

Fokusområden för Vatten2023 kommer att vara

  • Det cirkulära samhället - samhället är beroende av vattnets kretslopp, alltifrån livgivande och hälsosamt dricksvatten till hantering av regnvatten och avloppsvatten. Genom hållbara produktionskedjor och produkter skapar vi förutsättningar till återanvändning, återföring och cirkulation.
  • Det smarta samhället - framtidens infrastruktur är uppkopplad och präglas av kundnytta, innovation, digitalisering och automation. Tillgång och efterfrågan på vattentjänster är mer jämnt fördelade över tid där automatisering skapar möjligheter till effektivt kapacitetsutnyttjande.
  • Det stabila samhället - genom en robust infrastruktur och starka VA-organisationer levereras samhällstjänster dygnet runt, året om. Cirkulära lösningar bidrar till att Sveriges vatten är av yppersta kvalitet vilket borgar för effektiv vattenproduktion.
  • Det innovativa samhället - idag ställer såväl konsumenter som producenter höga krav på industriella lösningar. Övergången till en hållbar vatten- och VA-framtid kräver innovation och transformation. Innovation i sin tur möjliggörs av nya idéer, en hel del mod och investeringar.

 

Mer information finns på 

https://motesplatsvatten.se/

 

 

 

Ylva Sjönell