Ønsker den nye styrelederen velkommen og lykke til!

Publicerad: 24 april, 2023

Borghild T. Folkedal, avtroppende styreleder i SSTT, sammen med lederen for den norske arbeidsgruppen, Jan Stenersen, på Norsk Vanns fagtreff i februar.

Borghild T. Folkedal, avtroppende styreleder i SSTT, sammen med lederen for den norske arbeidsgruppen, Jan Stenersen, på Norsk Vanns fagtreff i februar.

– NoDig fascinerte meg første gang jeg hørte om det, har Borghild T. Folkedal tidligere beskrevet. Nå har sivilingeniøren vært leder av SSTT i to år. På årsmøtet 30. mai går hun av.

Hva nå? Nå gir hun stafettpinnen, ledelsesansvaret, videre. Men Folkedal fortsetter sin innsats i SSTT. Arbeidet gjennom organisasjonen er alt for givende til at det er aktuelt å gi seg med det.
– Du har takket nei til gjenvalg?
Ja, jeg har vært nestleder i styret siden 2017, og styreleder de to siste årene. Når jeg har hatt ansvar så sentralt så lenge, er det sunt med litt utskifting, mener den avtroppende SSTT-lederen.

Innsatsen gir henne mye

Selv har sivilingeniøren, ansatt som rådgiver i Asplan Viak, vært aktiv i SSTT siden 2014. Først som medlem av den norske arbeidsgruppen, som hun ble leder av tre år senere. Da ble hun også nestleder i styret. Før hun altså tok på seg ledelsesansvaret for to år siden, og ble gjenvalgt i fjor. Folkedal har blant annet bidratt til etablering og gjennomføringav NoDig-innføringskurs i Norge.

– Hvorfor dette engasjementet for organisasjonen i så mange år?
– Grunnen er at jeg trives veldig godt med det. Jeg opplever at det er fint å kunne bidra ved å gi noe tilbake til hele VA-bransjen. Gjennom dette opplever jeg å gjøre en innsats for samfunnet, svarer hun, og utdyper.
– Jeg synes både verdiene NoDig teknologien bidrar til, og teknologien i seg selv, er givende å arbeide med. Den tekniske siden og mulighetene de innebærer er spennende. Når vi så vet hva nytteverdien av de tekniske løsningene innebærer, er NoDig et veldig motiverende fagområde å arbeide med, mener den avtroppende lederen.

Fortsetter med kunnskapsdeling

Selv er hun genuint opptatt av kunnskapsdeling og har et oppriktig ønske om at flest mulig skal få vite om de grøftefrie metodene.
– Et mål for meg er at grøftefrie metoder må bli en like naturlig del av verktøykassen som det gravemaskinen er. Jeg mener at NoDig skal være en naturlig del av metodene som benyttes, ikke et spesialverktøy som kun enkelte tar i bruk. Metoden skal ikke ta plassen fra gravemaskinen, men på grunn av alle de positive effektene, skal NoDig være førstevalget, sier Folkedal. Jeg føler NoDig-metodene har blitt mer utbredt de siste årene, men vi har fremdeles en vei å gå for at det alltid skal vurderes i planleggings- og prosjekteringsfasen. Dette må rådgivere og ledningseiere ta ansvaret for.
Også i sitt arbeid som rådgiver i Asplan Viak, får hun arbeide med grøftefrie løsninger. Men gjennom SSTT får Borghild Folkedal jobbe med kunnskapsdelingen. Det skal hun fortsette med.
– Ja, jeg forsvinner ikke helt når jeg går av som leder. Jeg blir sittende i arbeidsgruppen. Tiden som blir frigjort fra styrearbeidet ønsker jeg å bruke til blant annet å utvide kursporteføljen, som en del av den norske arbeidsgruppen. Jeg ønsker også å fortsette som foredragsholder, beskriver hun.

Ta SSTT til nye høyder

– Har du noe du ønsker å si til din arvtaker?
– Jeg har et stort ønske om å hilse den nye styrelederen av SSTT velkommen og lykke til! Vedkomne får mange gode støttespillere i styret, administrasjonen og i arbeidsgruppene, i arbeidet med å ta SSTT til nye høyder.
– Hvilke egenskaper er viktig i en slik posisjon.
– Jeg tror nok at engasjement, vilje og innsats er vesentlig. Det er noe med det å brenne for klimavennlige løsninger og kompetansedeling. Til gjengjeld får en som leder gleden av å bidra direkte i den videre, positive, utviklingen både for organisasjonen, NoDig og bærekraften. Alle bedrifter og foreninger må følge med i samfunnets utvikling. Det gjelder også for SSTT. Organisasjonen må videreutvikle seg for å kunne tilby kompetansedeling på de rette måtene og for å være på plass i de rette kanalene. Informasjonen vi deler må ut og være synlig. Jeg har et håp om at SSTT kan bli et formum folk henvender seg til får å få motivasjon og kunnskap, en nøytral part det skal være trygt å henvende seg for å få informasjon, som et støtteapparat til bransjen.

Valg av nytt styre

Valget av nytt styre, inkludert ny styreleder skjer på årsmøtet 30.mai. Reglene for valget finner du her. Det er valgkomiteen som forbereder og foreslår valg av styremedlemmer.

Valgkomitéen består av Elin Liljegren (elin.liljegren@vav.oslo.kommune.no) og Hans Bäckman (hans.backman@svensktvatten.se). Kjenner du at du har et brennende ønske om å bidra til å løfte foreningen videre, ta kontakt med valgkomitéen.


– Det var først da jeg startet i Asplan Viak i 2011, at NoDig-reisen min for alvor begynte. Her ble grøftefrie metoder raskt hoveddelen av arbeidsområdet mitt, sa Borghild Folkedal i denne artikkelen. Der beskriver hun også tre grunner til at grøftefrie NoDig-metoder er viktig for norsk VA.

 

Etter to år som leder av SSTT gir Borghild Folkedal stafettpinnen videre, men fortsetter i arbeidsgruppen og kursvirksomhet. Den avtroppende lederen sier det var lett å bli glad i SSTT. Bildet er tatt på NoDig-kurset, som hun har bidratt til etableringen av.

Etter to år som leder av SSTT gir Borghild Folkedal stafettpinnen videre, men fortsetter i arbeidsgruppen og kursvirksomhet. Den avtroppende lederen sier det var lett å bli glad i SSTT. Bildet er tatt på NoDig-kurset, som hun har bidratt til etableringen av.

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal.