Thomas Breens hilsen til vannbransjen

Publicerad: 11 april, 2023

Da Thomas Breen for fire år siden begynte i jobben som direktør i Norsk Vann var han fullstendig klar over at han manglet detaljkunnskap om VA. Så forsto han også at han i tillegg manglet en forståelse av hvor godt regulert VA-bransjen er – uten at noen utenfor vet det.

Da Thomas Breen for fire år siden begynte i jobben som direktør i Norsk Vann var han fullstendig klar over at han manglet detaljkunnskap om VA. Så forsto han også at han i tillegg manglet en forståelse av hvor godt regulert VA-bransjen er – uten at noen utenfor vet det.

Noe av det Thomas Breen husker best fra han for fire år siden begynte i jobben som direktør i Norsk Vann var hvor lite han skjønte av VA. Når han nå går tilbake til politikk på fylkesnivå har han ingen råd han vil gi sin etterfølger Ragnhild Aalstad. Men han har en innholdsrik hilsen til hele vannbransjen. 

Les også denne artikkelen, hvor SSTT ønsker Norsk Vanns nye direktør velkommen. 

I en kronikk, publisert i Hallingplasts Rørblogg, skriver Thomas Breen blant annet: 

Vi har et unikt fortrinn når det gjelder rekruttering av unge, kunnskapsrike mennesker: Hos oss jobber vi med REELL bærekraft hver dag. Vi må bare få det tydeligere frem. Kampen om arbeidskraften blir nemlig den største og viktigste kampen framover.

  • Vi må tenke nytt.
  • Vi må åpne oss opp og ut.
  • Vi må invitere ungdom inn, fortelle hvordan og hvorfor vi gjør det gjør, og hvor mangfoldig hverdag vi har hos oss.
  • Vi må forklare om rørene vi leverer.
  • Men enda viktigere: Vi må fortelle om samfunnsoppdraget.

 

Hele kronikken hans til «Norges viktigste infrastruktur» kan du lese her.

 

Som direktør i Norsk Vann var Thomas Breen opptatt av veien videre for vannbransjen.

Som direktør i Norsk Vann var Thomas Breen opptatt av veien videre for vannbransjen.

Tekst: Utdrag av kronikk av Thomas Breen. Foto: Inger Anita Merkesdal.