ID06 Kompetensdatabas

Publicerad: 8 februari, 2018

Peter Nilsson från ID06 informerade om kompetensdatabasen där nu STVF:s auktorisation av rörinspektörer registreras. Hela systemet med ID06 ska försvåra svartjobb, höja säkerheten och gynna en sund konkurrens på svenska byggarbetsplatser.

Peter Nilsson från ID06 informerade om kompetensdatabasen där nu STVF:s auktorisation av rörinspektörer registreras. Hela systemet med ID06 ska försvåra svartjobb, höja säkerheten och gynna en sund konkurrens på svenska byggarbetsplatser.

Vem som helst ska inte vistas på byggarbetsplatser. Därför finns ID06, systemet för elektroniska personalliggare i byggbranschen. 70 000 företag använder nu ID06-systemet och det finns över 700 000 aktiva ID06-kort. Sedan april ifjol finns nu också en databas för yrkesrelaterade utbildningsbevis, ID06 Kompetensdatabas.

Om detta informerade Peter Nilsson från ID06 på SVTF:s teknikträff vid Arlanda. De som får registrera utbildningar, behörigheter och ackrediteringar i Kompetensdatabasen är företag och organisationer med registreringsbehörighet. Cirka 100 ackrediterade företag har registreringsrätt och närmare 30 000 registrerade utbildningsbevis finns nu i systemet. Den som blivit auktoriserad rörinspektör av SVTF kan nu få detta inlagt i databasen, men en ansökan om detta måste skickas till STVFs kansli.

-        ID06 Kompetensdatabas försvårar svartarbete och stärker den sunda konkurrensen. Det är också ett sätt att öka säkerheten på byggarbetsplatserna, menade Peter Nilsson.

Och den som blivit registrerad kan gå in och se sina behörigheter på ID06 hemsida. Men någon registrering sker inte förrän varje enskild person gett sitt samtycke skriftligt. Peter Nilsson visade hur man kan logga in med BankID och kontrollera vilka uppgifter som finns i databasen. Förutom den enskilde kan utbildningsföretaget, arbetsgivaren och byggarbetsplatsen se uppgifterna i kompetensdatabasen.

Willy Svensson berättade om sina erfarenheter från sju års utbildningar i STVF på Fagerudd Konferens utanför Enköping. I utbildningarna ingår en grundlig genomgång av handböcker "P93 - Inspektion av avloppsledningar i mark" utgiven av Svenskt Vatten och "T25 Se Rören inifrån" som föreskriver hur rörinspektionen skall genomföras och redovisas. Utbildningstiden för mark och fastighet är tre dagar vardera. Om man går båda utbildningarna är den första utbildningsdagen gemensam.

-        De planerade utbildningar under våren är fulltecknade. I höst planerar vi ytterligare utbildningstillfällen.

Hittills har alla deltagarna klarat slutprovet och erhållit auktorisation som rörinspektörer.

Text och foto: Jan Bjerkesjö

Willy Svensson berättade om sina erfarenheter av sju års utbildningar där fler än 400 rörinspektörer har auktoriserats vilket borgar för god kvaliteten på utförda rörinspektioner.

Willy Svensson berättade om sina erfarenheter av sju års utbildningar där fler än 400 rörinspektörer har auktoriserats vilket borgar för god kvaliteten på utförda rörinspektioner.