Nystart för STLK

Publicerad: 27 mars, 2023

Arbetsgruppen inom SSTT med fokus på läckagekontroll, STLK, har efter ett par års paus nu återstartat. I samband med det har även gruppens inriktning utökats till att omfatta allt ifrån analytiskt förarbete och underhållsarbete till plan för kontroll av kommande läckage. Gruppen söker nu fler deltagare från hela landet, ju fler perspektiv desto bättre resultat.

Det var under hösten 2021 som beslut fattades om att pausa arbetet inom STLKs dåvarande arbetsgrupp. Ett försök till nystart gjordes under våren 2022, men det var tyvärr inte genomförbart av ett flertal anledningar.

-        Men nu är vi i gång igen vilket känns mycket bra, vi har rekryterat en ordförande till arbetsgruppen och fått några nya gruppmedlemmar. Gruppen riktar sig främst till ledningsnätsägare och vi hoppas att fler representanter från kommuner och VA-organisationer vill ansluta till gruppen, alla intresserade kan kontakta vårt kansli, förklarar Tomas Helenius, ordförande för den svenska arbetsgruppen inom SSTT.

Återstarten innebär en betydlig breddning av intressegruppens inriktning. Gruppen kommer att arbeta med Svenskt Vattens publikation P116 som grund och vidga sitt verksamhetsområde till omfattning från analytiskt förarbete genom exempelvis AI-teknik, vidare via P116:s rekommendationer kring planerat underhållsarbete, fram till arbetsflödet med aktiv läcksökning och plan kring konstant kontroll av kommande läckage. Både in- och ut-läckage ska behandlas.

Viktigt hantera läckage både in i och ut från ledningar

Ny ordförande för gruppen är Michael Carlsson som är biträdande enhetschef för VA-enheten på Tyresö kommun, en kommun som jobbat aktivt med läckagekontroll sedan 2016.

-        Vid den tidpunkten stod vi vid ett vägskäl då våra pumpstationer var på väg att nå full kapacitet och vi skulle vara tvungna att bygga ut dem för att klara en ökad inflyttning till kommunen om vi inte gjorde något. Vi valde då att i stället försöka minska det stora läckage vi visste fanns i ledningsnätet, och som vi visste skulle öka med de gamla ledningar som fanns kvar, berättar han.

Han fortsätter med att konstatera att det handlar både om in- och utläckage i ledningarna.

-        Vi hade ett läckage av spillvatten in i våra avloppsledningar på ca 20 procent vilket naturligtvis bidrog mycket till att pumpstationerna var på väg att överbelastas. Ett sådant inläckage innebär även att det går åt både onödigt mycket energi och kemikalier på reningsverket, så att få stopp på det var nödvändigt.

Sedan de började arbeta mer systematiskt med läckagekontroll har de minskat in- och utläckaget med 6 procent.

Plattform för kunskapsspridning

Han ser den nystartade arbetsgruppen för STLK som en mycket viktig del i arbetet mot att ta ett helhetsgrepp på VA-systemen i hela landet, gruppen kan bidra till att bygga upp en förståelse hos VA-organisationer för den stora betydelse som in- och utläckage har på ledningsnätet.

-        Det kommer även vara viktigt att jobba in nya tekniker i branschen för att öka effektiviteten i arbetet med läckagekontroll. AI är ett exempel på ny teknik som kan få stor betydelse och vi har i arbetsgruppen fått en medlem med specialkompetens inom det vilket känns mycket bra.

Den nya arbetsgruppen kommer bli betydelsefull för att skapa samverkan över hela landet och få till en kunskapsöverföring mellan de som kommit lite längre och de som är på gång att jobba mer aktivt med läckagekontroll.

-        I ett första skede önskar vi deltagare som representerar ledningsnätsägare till arbetsgruppen då det är hos dem som arbetet med läckagekontroll måste börja. Det är också positivt om vi kan få deltagare från olika delar av landet då arbetet i arbetsgruppen kommer bli en nod för kunskapsuppbyggnad och spridning och ju fler olika perspektiv vi får in desto bättre resultat får vi. Det kommer troligen även behövas personer med specialkunskaper för olika projekt som arbetsgruppen jobbar med, dessa kan vid behov även adjungeras till gruppen, konstaterar Michael Carlsson.

Deltar på Teknikträffen

Som en av de kommande aktiviteterna som den nya arbetsgruppen för STLK planerar kommer de att vara medarrangör till Teknikträffen som går av stapeln i augusti i år.

-        Där kommer vi ha både intressanta seminarier och utställare som kan ge information om nyheter i branschen och jag hoppas det kan bli en intressant mötesplats för alla som är intresserade av läckagekontroll, avslutar han

 

 

Ylva Sjönell