Norsk Vann: Status for Vannstandarden

Publicerad: 13 mars, 2023

Rådgiver Ketil Flugund i Norsk Vann beskrev innholdet og formen på  Norsk Vannstandard på RINs årsmøte 2022. Foto: Odd Borgestrand.

Rådgiver Ketil Flugund i Norsk Vann beskrev innholdet og formen på Norsk Vannstandard på RINs årsmøte 2022. Foto: Odd Borgestrand.

En stor del av det faglige innholdet i Vannstandarden, i form av krav og veiledning, har vært klar en stund. Fordi Norsk Vann ikke har funnet en tilfredsstillende løsning på nettsted for å presentere krav og veiledning, er den likevel ennå ikke publisert.

Utfordringen er blant annet knyttet til om de enkelte kommunene har vedtatt særskilt bestemmelse til kommuneplanens arealdel eller ei. Derfor må nettstedet kunne håndtere hvilke kommuner som har vedtatt kommuneplan eller ikke. Løsningen må også ivareta hvilke kommuner som har lokale krav som erstatter/stryker/kommer i tillegg til Norsk Vanns Vannstandard.

Status per nå

Norsk Vann har besluttet å innhente mer ekspertise for å komme i mål med nettstedet. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag for en begrenset anbudskonkurranse. Konkurransen er sendt ut og Norsk Vann håper å få kontrakt med et kompetent foretak som kan bistå raskt og effektivt. 

For mer informasjon, les hele artikkelen fra Norsk Vann her

Her er en RIN-artikkel med mer informasjon om innholdet og formen på Norsk Vannstandard.