Høye klimakrav ved ledningsfornyelse i Oslo

Publicerad: 7 mars, 2023

Hagen Maskin AS og representanter fra VAV i Oslo. Foto: VAV.

Hagen Maskin AS og representanter fra VAV i Oslo. Foto: VAV.

Blant Oslo kommunes klimamål er at bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie fra 1.1.2025. Kommunen har gått fra 0 til 80 prosent elektrisk maskindrift på tre år i VA-anleggsprosjekter.

Oslo kommune innførte felles miljøkrav ved anskaffelser av bygg- og anleggskontrakter i oktober 2019. Det året ble ingen av VAVs anlegg gjennomført med elektrisk maskindrift. Året etter fikk de sin første elektriske graver. I 2021 var resultatet 50 prosent, og i fjor, 2022, ble 80 prosent av anleggene gjennomført med elektrisk maskindrift.

Når det her benyttes begrepet anlegg, menes rehabiliteringsprosjekter og ikke de store utbyggingsprosjektene. Når også tallene fra disse tas med blir resultatet for utslippsfritt litt lavere. Årsaken er at en stor del av disse kontraktene ble inngått for flere år siden.

– Hva med i år?
– Av 34 prosjekt jeg var involvert i, i januar i år, var 26 utslippsfrie, svarer Synne Sidenius.
Hun er rådgiver innen klima og miljø i Vann- og avløpsetatens seksjon for prosjektgjennomføring i Oslo kommune, og arbeider med klima og miljøkrav i Vann- og avløpsetatens ledningsprosjekter.

Anskaffelser som virkemiddel

– De største utslippene fra Oslo kommunes virksomheter kommer fra bygg- og anleggsdelen, inkludert vår egen transportpark. Det første vi fikk på plass var krav til alle transportavtaler. Så definerte vi bestemmelsene til bygg og anlegg, med krav om utslippsfritt eller biogassbasert innen 2025, forklarer Sidenius.
– Vi bruker anskaffelser som et virkemiddel til å oppnå utslippsfrie anleggsplasser, og det skal alle etatene og foretakene i Oslo kommune gjøre, understreker hun.

Fra beskrivelsen av kommunale anskaffelser som virkemiddel for reduksjon av klimagassutslipp: «Oslo kommune skal ha utslippsfrie bygg- og anleggsplasser innen 2025. Vi må øke bruken av utslippsfri teknologi og redusere massetransport for å klare dette målet. For å nå målet ble det i 2019 innført standard felles miljøkrav for alle bygge- og anleggsprosjekter der Oslo kommuner er byggherre. Kravene gir insentiver til å investere i ny, utslippsfri teknologi. Miljøkravene skal brukes i alle anskaffelser. Miljøkravene består av kontraktskrav for alle kontrakter over 500.000 og tildelingskriterier på miljø for kontrakter over 5 millioner kroner.»

Krav virker

– Vår erfaring er at tildelingskriterier er et veldig kraftig virkemiddel, hvor det oppstår konkurranse mellom leverandørene om å levere best mulig innen miljø. Alle skal oppfylle standardkravene. Så kan det konkurreres innen miljø og kvalitet, på samme måte som pris. I et umodent marked, når en ikke vet hva som er tilgjengelig, er det en anbefaling å bruke tildelingskriterier. Vekting på miljø gjør at de som har utslippsfrie maskiner tilgjengelig eventuelt kan skru opp prisen, sier hun.
Rådgiverens erfaring er at entreprenørene ikke kommer i gang med investeringer i utslippsfri maskin- og kjøretøyspark før de vet at det lønner seg.
– Vi gjør ikke dette for å spare penger. Kravene er innført for å spare miljøet- Da må en være innstilt på at det kan komme til å koste litt ekstra under omstillingen, i en periode.

NoDig som første prioritet

Strategien for CO2-besparelser i VA-anleggsprosjekt i Oslo følger tre hovedspor:
• NoDig/LessDig
• gjenbruk av stedlige masser
• utslippsfri teknologi, med mål om 100 prosent utslippsreduksjon lokalt

Det mest effektive utslippstiltaket er alt som ikke gjøres. Derfor skal grøftefrie metoder alltid vurderes først, i alle VA-prosjektene.
– NoDig gir lavere byggetid og lavere kostnader, samtidig er det bedre for klimaet. Vi forsøker så langt det er mulig å strømperehabilitere. På avløp er det som regel problemfritt. Innen rehabilitering av vannledninger benytter vi aller mest utblokking. Det blir det også mye av fremover, forteller rådgiveren.
Avdelingen velger ikke enten eller, men tilpasser løsningen til mulighetene ved de enkelte prosjektene. De strømperehabiliterer avløp der det er mulig, går for utblokking på vannledninger der det lar seg gjøre og graver der alle andre alternativer er ugjennomførbare.
– Erfaringen vår er at ved strømperehabilitering reduseres utslippene med 80 – 90 prosent. Jo lengre avløpstrekk som rehabiliteres om gangen, jo lavere utslipp, sier den erfarne kvinnen.

Ingen skjønnsmessig evaluering

Med egne innkjøpere og evalueringsskjema har kommunen god kontroll på prosessen. Alle kontraktstildelingene er resultat av poeng.

¬– Hva skjer med prisene?
– Jo mer risiko, jo høyere pris. Derfor er vi opptatt av signaler om forutsigbarhet. Når leverandørene kjenner premissene, kan de slappe litt av. Da vet de at de trygt kan investere i nye maskiner, fordi dette ikke er siste gangen de får bruk for den. Vi mener at vi har så mye erfaring med prisene, at hvis utslippsfrie anlegg hadde kostet skjorta, hadde vi merket det. Innen avløp er vi på målet når det gjelder ledningsfornyelse, samtidig som vi treffer på budsjettet. Det er mulig årsaken er at vi har gjort mer ved NoDig enn tidligere. Uansett mener vi at prisen ikke er økt som et resultat av miljøkravene.
– Hva tenker dere fremover?
– Vi er opptatt av sunn konkurranse for entreprenørene. Det verste som kan skje nå, er at noen få investerer og at det oppstår monopol, svarer hun.

Bra, kan bli bedre

Klosterenga er et stort Oslo-prosjekt mange har hørt om. Noe av det spesielle ved Klosterenga-prosjektet var at tilbudsprisene var så jevne, til tross for at prosjektet var så stort.
– Alle landet på ca. 135 millioner kroner. Det skilte 1 million kroner fra det høyeste til det laveste tilbudet. De som var desidert best på miljø, var også billigst. Nå har prosjektet gått i over halvannet år, og det er helt utslippsfritt, beskriver rådgiveren.
Innen utblokking gjøres alt nå utslippsfritt i Oslo. Andre områder av NoDig henger mer igjen. Per nå er 3 av 4 prosjekter hun arbeider med utslippsfrie. De som ikke er det, er utrolig nok innen NoDig.
– Hvorfor?
– Det kan være vanskelig å si. Det er mulig svaret ligger i at ved NoDig har en allerede redusert utslippene av klimagassene så mye, sammenlignet med konvensjonelle metoder. Entreprenørene innen grøftefrie metoder har også veldig spesialiserte maskiner og biler. Når det bare er Oslo som krever utslippsfritt, kan det bli så dyrt for firmaene å bytte ut kjøretøyparken at det blir en for stor investering.

Skap forutsigbarhet

– Oslo kommune er stor. Dere kan trekke erfaring fra prosjekt og kan tilby forutsigbarhet og store prosjekt til markedet. Har du noen anbefaling til mindre kommuner?
– I prosjektene er det de samme faktorene som går igjen, enten kommunen er stor eller liten. Kanskje mindre kommuner kan samle flere prosjekt til en entreprise. Da slipper en å gjøre den store evalueringsjobben flere ganger. Det entreprenørene ønsker er forutsigbarhet. De kan ikke flytte hele maskinparken tvers over landet for ett lite prosjekt. Men hvis de vet at det dukker opp flere prosjekt, eller flere kan kjøres samtidig, kan det plutselig bli mer interessant, anbefaler Synne Sidenius.