Information till nya höjder

Publicerad: 30 januari, 2018

SSTT:s nya redaktion höll sitt första möte tisdag 30 januari på Gardermoen. Redaktör Jan Bjerkesjö, norske journalisten Odd Borgestrand, Bonnie Brandt från den svenska arbetsgruppen och Espen Killingmo från norska arbetsgruppen drog upp riktlinjerna, som ska lyfta informations- och kommunikationsarbetet till nya höjder.

Foto:  Norske journalisten Odd Borgestrand, Bonnie Brandt från den svenska arbetsgruppen,Espen Killingmo från norska arbetsgruppen och redaktör Jan Bjerkesjö, SSTT:s redaktion är “cleared for take-off”.

På agendan står många punkter och ambitionsnivån är hög, men det gäller att göra rätt prioriteringar för gruppens arbete under 2018. Tanken är att Bonnie ska hålla örat mot den svenska marknaden och Espen mot den norska för att tipsa och komma med uppslag till Jan och Odd. Resultatet ska sedan publiceras på olika plattformar för att få mesta möjliga genomslag.

- Jag tror att alla medlemmar känner att det här är bra för att lyfta branschfrågorna till en ny nivå. Därför hoppas jag att alla känner ett engagemang och ansvar för att komma med idéer till redaktionen, säger nya redaktören Jan Bjerkesjö.

Som grund för sitt arbete har redaktionen den omfattande kommunikationsstrategin från 2015 och inte minst den nyligen gjorda undersökningen bland SSTT:s medlemmar.

- Förutom fler artiklar på hemsidan kommer det första nyhetsbrevet i slutet av februari. Det blir de första sakerna som medlemmarna kommer att se, som resultat av det omfattande arbete som vi nu startar, säger Jan Bjerkesjö.