NoDig renovering med fossilfrie rør

Publicerad: 23 februari, 2023

Grøftefri rehabilitering av rør av mer sirkulært rørmaterialer fra Hallingplast. Foto: Borealis

Grøftefri rehabilitering av rør av mer sirkulært rørmaterialer fra Hallingplast. Foto: Borealis

Gøteborgs vann- og avløpsavdeling startet et prosjekt for renovering av vannrør som tar sikte på å redusere CO2-utslipp på hvert trinn i prosessen. Blant tiltakene er grøftefri rehabilitering av rør.

Gøteborg har satt ambisiøse mål om å redusere CO2-utslippene i sine infrastrukturprosjekter med 90 % innen år 2030 (fra en 2020-grunnlinje). Dette betyr at byen nå identifiserer de prosjektene som har størst potensial for å redusere CO2-utslipp, og ta hensyn til alle aspekter ved det respektive prosjektet: fra type materialer som er valgt og deres ytelse, til installasjonsmetoder og prosesser. Samtidig vokser byen raskere enn de fleste byer i Sverige. Flere store infrastrukturprosjekter er satt i gang for å imøtekomme utvidelse, inkludert en underjordisk utvidelse av det eksisterende jernbanesystemet, en større overhaling av trikkenettverket, installasjon av et nytt kloakksystem og utskifting av drikkevannsrør.

Så utfordringen er klar; hvordan bygge ny infrastruktur på en bærekraftig måte?

Informasjonen er hentet fra Hallingplasts Rørblogg, og bygger på informasjon fra Borealis.

Løsning

Gøteborgs vann- og avløpsavdeling startet et prosjekt for renovering av vannrør som tar sikte på å redusere CO2-utslipp på hvert trinn i prosessen. Eldrede støpejernsrør vil bli erstattet med PE100RC-rør laget med BorSafe™ Bn HE3490-LS-HW-90, en klasse fra Borealis Bornewables™-porteføljen av sirkulære polyolefinprodukter produsert med fornybare råmaterialer etter massabalanseprinsippet. Bornewables tilbyr samme materialytelse som jomfruelige polyolefiner, men er likevel frikoblet fra fossilbaserte råvarer. 

Prosjektet

Fordi PE100RC muliggjør bruk av gravefrie installasjoner, vil rør legges ved bruk av rørsprengningsmetoden for grøftefri reparasjon. Denne installasjonsprosessen er ikke bare raskere, men krever også mindre grunnarbeid, avgir mindre forurensning og gir generelt mindre støy og forstyrrelser for bybefolkningen. Kommunen jobber tett med prosjektleverandør Hallingplast, for å vurdere det endelige miljøavtrykket til dette trykkrørsystemprosjektet. Et aspekt er å vurdere om utfylling kan brukes på en enda mer effektiv måte for å redusere miljøavtrykket ytterligere til større infrastrukturprosjekter.

Resultat

Renoveringsprosjektet for vannrør i Gøteborg bruker en vinnende kombinasjon av en holdbar, pålitelig og mer sirkulær rørmaterialer i takt med mer miljøvennlige installasjonsmetoder. Den rene drikkevannskvaliteten BorSafe Bn HE3490-LSHW-90 har enestående motstand mot langsom sprekkvekst, og er ideell for bruk i installasjonsmetoder uten graving. "90" i navnet refererer til 90% fornybart innhold, som tildeles denne karakteren via massebalanse. Som alle karakterer i Bornewables-porteføljen, er den ISCC PLUS-sertifisert i henhold til massebalanse-kjedemodellen som gjør det mulig å spore, spore og verifisere fornybart innhold gjennom hele verdikjeden.

“Det er gledelig å ha progressive partnere, som Gøteborg kommune og Hallingplast, som deler vårt engasjement for å gjøre infrastrukturprosjekter mer bærekraftige. Å sikre renheten og kvaliteten til vannrørsystemer er avgjørende, men det er en enorm bonus for alle interessenter å kunne oppnå dette samtidig som det reduserer det totale miljøavtrykket til prosjektet. Dette er hva vi i Borealis mener med å gjenoppfinne nødvendigheter for bærekraftig liv.»

– John Webster, Global Commercial Director Infrastructure, Borealis

 

I denne SSTT-artikkelen beskrives også mulighetene for CO2-sparing i VA-prosjekter.

Foto og informasjon: Borealis.