Gratis-webinar: CO2-sparing i VA-prosjekter

Publicerad: 29 augusti, 2022

Bildet over er fra et ordinært VA-prosjekt i Gøteborg. Nå skal

Bildet over er fra et ordinært VA-prosjekt i Gøteborg. Nå skal

Det får du svar på i gratis-webinaret: «CO2-sparing i VA-prosjekter» på Teams i regi av SSTT 25. oktober.

Der deltar blant annet Martin Andersson, salgssjef i Hallingplast, Sverige. De har levert fossilfrie rør til et pilotprosjekt i Gøteborg. Byen har vedtatt å redusere sitt CO2-utslipp med 90 prosent innen 2030. ­

– Det betyr at vi har en meget krevende kunde, sier Martin Andersson.

Vil endre kravspesifikasjonene

I gratis-webinaret vil Fredrik Johansson, fra Göteborg Stad Kretslopp och Vatten, beskrive to test-prosjekt med fossilfrie plastrør. Det ene er et graveprosjekt der CO2-besparelse er beregnet, det andre er et planlagt NoDig utblokkingsprosjekt. Blant Gøteborgs mål er å benytte resultatene fra pilotprosjektene til å forandre sine kravspesifikasjoner, sannsynligvis gjøres endringene neste år. 

– Så tar det noe tid før de nye kravene implementeres. Da er vi allerede halvvegs til 2030, minner Fredrik Johansson om.  

Ting tar tid, derfor er det viktig å lære av andres erfaringer og å dele kunnskapen, som gjennom dette webinaret i regi av SSTT. 

 

Ta snarveien og meld deg på gratiswebinaret her.

Produsenten gjør sitt

I innsatsen for å nå FNs mål om å begrense global oppvarming, og EUs mål om å være klimanøytralt innen 2050, må alle sektorer bidra. På stadig flere områder blir det beskrevet og spesifisert utslippsfrie og fossilfrie leveranser. Hallingplast tar sin del av ansvaret ved å produsere fossilfrie rør. Rørprodusenten fikk i mars i år en ISCC PLUS sertifisering, som dokumenterer produktenes opprinnelse i ikke-fossile råvarer.  Les mer om sertifiseringen her.

– Som storprodusent er vi opptatt av å vise markedet at det finnes produkter som gjør det mulig å oppnå betydelige reduksjoner i CO2-utslippene, og de store kundene viser tydelig at de er interessert. Men kundene våre, som Göteborg, må ha kontroll på at de legger pengene sine i rett tiltak. For å kunne garantere dette trengs både testing og dokumentasjon, beskriver Andersson. 

Sertifiseringsordningen er kompleks. På webinaret vil salgssjefen blant annet fortelle om råvarekildene og leveranse-sertifikatet, som gir kundene tilstrekkelig informasjon til at de kan sjekke hele produktets livsløpslinje. 

Mer enn CO2-frie råvarer

Webinaret innledes med en beskrivelse av klimamål fra Svensk Vatten og Norsk Vann. Alexander Borg fra Asplan Viak gir en gjennomgang av Klimabudsjett og klimaregnskap knyttet til hva som tas med, ulike beregningsmetoder og strømmikser, samt en forklaring om hvordan man regner CO2. Gjennom et innlegg av Synne Marie Sidenius, fra Vann og avløpsetaten i Oslo kommune, får deltakerne en innføring i besparelser på utslippsfrie anleggsplasser, før siste bolk på programmet; diskusjon og spørsmål, i regi av Jan Stenersen fra SSTT.