Valberedningens viktiga uppdrag

Publicerad: 17 februari, 2023

Hans Bäckman är en erfaren medlem av SSTT's valberedning

Hans Bäckman är en erfaren medlem av SSTT's valberedning

Varje organisation är beroende av en aktiv och kunnig valberedning för att organisationen ska få en effektiv och engagerad ledning. Dock behöver valberedningen få hjälp av medlemmarna med tips, den dialogen är avgörande för en framåtsträvande organisation.

De senaste åren har Hans Bäckman varit del av SSTT’s valberedning och tycker det har fungerat bra hittills, samtidigt ser han gärna fler tips från medlemmarna.

-        Tips på engagerade folk i branschen kan man skicka in under hela året, inte bara under den tid då valberedningen är som mest aktiv. Ju fler förslag på kunniga och intresserade personer som kommer in desto bättre arbetsorganisation kan SSTT få.

I år söker de en ny ordförande

Han är en av två medlemmar i valberedningen, den andra är Elin Liljegren som jobbar i Norge, på Oslo kommun.

-        Det är värdefullt att vi är en från varje land då vi kan komplettera varandra bra med våra respektive nätverk. Styrelsen byts ut kontinuerligt, man sitter på två år i taget och ofta under flera mandatperioder. I år är det lite speciellt då Borghild T. Folkedal beslutat att avgå som ordförande och vi därför behöver hitta en ny ordförande. Traditionen säger att det ska växla mellan länderna, så nu borde det bli en från Sverige. Men det är inte ristat i sten så hittar vi en engagerad person från Norge så fungerar även det, förklarar Hans Bäckman vidare.

Han har själv varit med i SSTT sedan starten på 1980-talet och följt utvecklingen med spänning, från det att branschen var i sin linda tills att den idag är en fullt utvecklad bransch..

-        Jag kom in i branschen 1978, på den tiden vallfärdade alla till England för att söka information och kunskaper om den nya NoDig-tekniken. Sedan startades SSTT av Per Hådell som jobbade på Stockholm Vatten och sedan dess har SSTT drivit frågor kring den schaktfria tekniken i Sverige och Norge. Idag är NoDig en etablerad marknad som fortfarande utvecklas snabbt.

En bra styrelse bildas inte av sig självt

Många är inte riktigt medvetna om det viktiga jobb som valberedningar utför, att det är avgörande att de gör ett bra jobb för att en organisation ska få en bra ledning.

-        Det handlar ju inte bara om att söka i den innersta kretsen i branschen, ska organisationen utvecklas positivt framöver så behöver nytt blod komma in från andra håll än de som redan är engagerade. Det kan vara erfarna medarbetare på beställarsidan eller hos entreprenörer som har ett stort intresse för NoDig-tekniken men ännu inte engagerat sig i SSTT:s organisation. När det händer så skicka gärna in det tipset så tar vi med det i vårt arbete.

Avgörande för att Hans Bäckman och Elin Liljegren ska lyckas med att ge SSTT en effektiv och drivande ledning är att det finns en aktiv och fungerande dialog mellan valberedningen och medlemmarna.

-        Vi börjar arbeta tidigt, redan före jul, och lägger ut krokar både i våra nätverk och skickar förfrågningar till de olika arbetsgrupperna som finns inom SSTT. Men utan att engagerade medlemmar också tänker på valberedningens uppdrag och bidrar med förslag skulle det inte fungera, förklarar Hans Bäckman.

Alla parter vinner på ett styrelseuppdrag

Att sitta med i styrelsen för SSTT gynnar både den organisation som styrelseledamoten företräder och den enskilde individen.

-        Ett styrelseuppdrag kan sporra medarbetare att utvecklas vidare samtidigt som de blir ständigt uppdaterad på den senaste tekniken och utvecklingen. Som enskild individ får man möjligheter att påverka branschens utveckling genom att ge idéer till exempelvis nya projekt och utbildningar.

Ledamöterna i styrelsen blir också naturliga ambassadörer för organisationen i sina egna olika nätverk och styrelsemötena är dessutom ofta väldigt trevliga och kollegialt upplyftande.

-        Att träffa och diskutera intressanta frågor med likasinnade skapar ofta rum för nya idéer och utveckling framåt, avslutar Hans Bäckman.

 

 

Ylva Sjönell