Nominera till VA-priset!

Publicerad: 15 februari, 2023

Bild: VA-fakta

Bild: VA-fakta

Nu är det dags att nominera din kandidat till VA-priset 2023. VA-Fakta delar ut VA-priset för att belysa goda initiativ för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.

Bakgrunden till priset är att många av VA-systemen i Sverige akut behöver underhåll och renovering. Det händer olyckor som läckor, rörbrott och att förorenat vatten blandas med dricksvatten nästan varje vecka någonstans i Sverige. Genom att belysa problemen men också belöna kreativa lösningar försöker vi visa hur viktig vattenfrågan är.

Hampe Mobärg, talesperson för VA-Fakta

Priset kan gå till en person, organisation, företag som har uppmärksammat och tagit speciella initiativ för att förbättra vår hantering av VA-infrastrukturen.

Förra årets pristagare var ”maratonutredaren” Anders Grönvall som envist och ihärdigt jobbat fram utredningen Vägar till hållbara vattentjänster. Dessutom gavs ett hedersomnämnande till VA Syds arbete för att hantera skyfall och projektledaren för Plats för vattnet Kristina Hall. Året före utsågs forskningsprogrammet Mistra TerraClean som utvecklar metoder för effektivare vattenrening.

Skicka din nominering via formuläret nedan. Sista dagen för nominering är 15 mars. Priset presenteras i anslutning till världsvattendagen den 22 mars 2023.

 

Nomineringar kan göras på VA-faktas webbplats

https://www.vafakta.se/nyheter/nominera-till-va-priset/

 

 

Nyhet från VA-fakta