Vattentäta strategier – ny artikel om långsiktig planering av underhåll

Publicerad: 6 februari, 2023

Robert Jonsson, Linköpings universitet.  Bild: Mistra Inframaint

Robert Jonsson, Linköpings universitet. Bild: Mistra Inframaint

Hur kan kommuner lyckas vända ett eftersatt underhåll inom VA samt gata och väg? En ny artikel artikel publicerad i Nordisk Administrativt Tidsskrift vill synliggöra just hur detta kan gå till, genom arbete utifrån två övergripande strategier: vårdastrategin och samverkansstrategin.


Artikeln är skriven av Robert Jonsson från Linköpings Universitet, Centrum för Kommunstrategiska Studier, CKS och Mistra InfraMaints programledning, Jens Alm från VTI och Alexander Paulsson, Lunds universitet, KEFU.

Vårdastrategin handlar om att förvalta anläggningstillgångar i enlighet med god ekonomisk hushållning och att utveckla anläggningstillgångar på ett medvetet hushållningssätt.
– Exempel på konkreta strategier inom ramen för vårdastrategin kan vara att arbeta fram planer för underhåll och investeringar, sätta ett värde i att vårda det man har, ha fokus på hög genomförandegrad på underhåll och investeringar, samt att bygga hållbart, säger Robert Jonsson.
Samverkansstrategin handlar om att organisera de samhällsbyggande verksamheterna för att underlätta tvärsektoriellt arbete och därmed arbetet med att underhålla och utveckla anläggningstillgångar.

I dag är det få kommuner i Sverige som lyckas underhålla och planera för sina anläggningstillgångar på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning. Så därför är det många kommuner som skulle ha nytta av att ta del av det som framförs i artikeln.
– Artikeln vänder sig därför till politiker, tjänstepersoner i kommuner och regioner, men även riksdagspolitiker och studenter torde se nyttan av att läsa, säger Robert Jonsson.

Här kan du ta del av artikeln Vattentäta strategier: Långsiktig planering av eftersatt underhåll av kommunal infrastruktur. 

Nyhet från Mistra Inframaint