Världspremiär för styren- och bisfenolfritt flexibelt foder i kommunala självfallsledningar

Publicerad: 3 februari, 2023

Bild: Inpipe

Bild: Inpipe

2021 presenterade Inpipe Sweden AB det första flexibla fodret som varken innehåller styren eller Bisfenol. Det är dessutom delvis tillverkat från bioavfall vilket minskar användningen av petroleumprodukter och därmed ger en mindre klimatpåverkan. Nyligen installerades ett sådant foder vid renovering av självfallsledningar i Göteborgs kommun.

Det berättar Rolf Näslund, Marknadschef på Inpipe, och förklarar vidare att det är första gången i världen som ett styren- och bisfenolfritt flexibelt foder installeras i ett stadsledningsnät i ett kommersiellt sammanhang.

-        Det var Kretslopp och Vatten i Göteborg som tog initiativet och därmed tog första steget på resan mot ett styrenfritt ledningsnät, vilket är målet framöver. Den styren- och bisfenolfria glasfiberarmerade linern, Inpipe Freeliner, kan användas för renovering av rörledningar, trummor och kulvertar för spill-, dag- och avvattning på precis samma sätt som tidigare liners.

Högst miljö- och arbetsmiljöklassificering

Materialen som använts för ersättning av styrenet inkluderar specifika icke-farliga polymera och biobaserade komponenter.

-        Den exakta formuleringen är patentskyddad, men vi kan bekräfta att polyestern inte är klassad som farlig. Den nya linern, Inpipe Freeliner, är också BASTA-registrad vilket innebär att den uppfyller de högsta uppsatta kriterierna för miljö och hälsofarliga egenskaper, förklarar Rolf Näslund.

Linern har även fler hållbarhetsaspekter.

-        Förutom att vi lyckats exkludera ohälsosamma lösningsmedel som styren eller bisfenol så har också mängden fossilbaserade råvaror minskats rejält eftersom bioavfallskällor används i stället för petroleumprodukter i framställningen av polyestern, dvs ett grönare och miljövänligare alternativ för den schaktfria marknaden, fortsätter han.

Tagit lång tid att hitta ersättningsmaterial

Styren ingår i en grupp utfasningskemikalier där ambitionen är att få ner användningen till noll så snart det är möjligt, men då styren är så effektivt som lösningsmedel till polyestern som används för flexibla foder har det tagit lång tid och funnits många utmaningar på vägen innan man kunde hitta en miljövänlig lösning.

-        Så att vi nu lyckats få bort styrenet utan att ersätta med till exempel bisfenol känns som en stor framgång för att få fler kemikaliefria produkter i samhället.

Även de största dimensionerna

Dock kvarstår några utmaningar för att kunna tillverka Freeliner i alla dimensioner. Idag kan företaget leverera Inpipe Freeliner upp till 500 mm i diameter med en godstjocklek på 8,0 mm. Då det är en ny typ av polyester som används i Inpipe Freeliner krävs en omfattande provning och utveckling för att kunna säkerställa ett fullgott resultat på det installerade fodret, vilket företaget har fullt fokus på i dagsläget.

-        Vi vill kunna erbjuda styrenfria foder vid renovering av exempelvis större väg- och järnvägstrummor som ligger i anslutning till vattendrag. För att kunna det så måste vi säkerställa att laminat tjockare än 8,0 mm blir fullständigt härdade.

Arrangerade en visning för kringliggande kommuner

Det var NDA Pollex AB som ansvarade för installationen av de styrenfria fodren från Inpipe som gjordes i samband med re-lining av tre sträckor med självfallsledningar i dimension 225 mm.

-        Vi märker ett klart ökat intresse hos många kommuner att vilja fasa ut styren, och det arbete NDA Pollex nu genomfört visar att det går att sätta i gång redan nu, alla pusselbitar finns på plats.

De renoveringar som utförts i Göteborgs kommun med Inpipe Freeliner kommer också ingå i en utvärdering av flexibla foder som utförs av forskningsinstitutet RISE.

-        Det innebär att den styren- och bisfenolfria linern också kommer testas av dem vilket känns mycket bra, avslutar Rolf Näslund.

 

Ylva Sjönell