Vannsenteret etterlyser vannlekkasjer

Publicerad: 2 februari, 2023

Det vil si; Til trenings- og testfeltet på Nasjonalt senter for vanninfrastruktur trengs det lekkasjepunkt. Det vil si rørbiter med hull i.  

Treningsfeltet etableres med et komplekst ledningsnett for opplæring og uttesting av utstyr knyttet til ulike driftsoppgaver. Aktuelt er lekkasjesøk, rørinspeksjon, pluggkjøring, graving og NoDig, for å nevne noen fagområder. 

Hull i flere dimensjoner

Det er Trond Alm, fra firmaet Tubus, som på vegne av Vannsenteret etterlyser lekkasjepunkt. Han bistår senteret i arbeidet med etableringen av trenings- og testfeltet.

– Du ber i realiteten om å få ledninger med hull i?

– Ja, vi trenger deler av rør som det har vært lekkasje på! På senteret må vi prefabrikkere lekkasjer. Derfor tar vi gjerne imot rørbiter som er kappet ut, forklarer Alm.  

Aktuelle lekkasjepunkt

Vannsenteret på ÅS vil gjerne ha lekkasjepunkter som er tatt ut ifra ledninger under drift fra kommuner og private aktører. Særlig på materialer som:  

  • VL PE 100 250 mm.
  • VL 160 PVC mm.
  • VL SJK 150 mm.

Med lekkasjer i fra 0,8 til 25 L/S. De tar også gjerne imot mindre dimensjoner med lekkasjer fra 0,5 til 7,5 L/S til bruk for marklytting på stikkledningsfeltet. Aktuelle materialer og dimensjoner er:

  • PE 20 til 75 mm. 
  • Kobber i forskjellige størrelser opp til 50 mm
  • Galvaniserte i div størrelser opp til 50 mm

 

Nå er vel aktører innen grøftefrie løsninger/NoDig ikke den delen av vannbransjen som sitter på flest ledningsstubber med brudd. Men har du noe du tenker kan være aktuelt å dele med Vannsenteret, så ta kontakt med Trond Alm

 

Les gjerne artikkelen prioriteringen av det faglige tilbudet ved Nasjonalt senter for vanninfrastruktur på Ås.