Nu är samverkansprojektet i full gång

Publicerad: 17 januari, 2023

Bild: Mistra Inframaint

Bild: Mistra Inframaint

Under 2022 lanserade vi Mistra InfraMaints första samverkansprojekt: Planering av underhåll inom VA. Ett sex månader långt lärandeprojekt för kompetensbyggande, riktat till den som arbetar inom VA.

Samverkansprojektet smygstartade med två öppna webbinarier och har nu dragit igång på allvar med fem deltagande organisationer: Kretslopp och Vatten Göteborg, Karlstad kommun, Nacka vatten och avfall, Åre kommun och Roslagsvatten Sammanlagt träffas 19 personer vid fem webinarier, tre lärandeträffar och två fysiska träffar från lunch till lunch, för att diskutera underhåll- och tillgångsförvaltningsfrågor. Utöver det arbetar man hemmavid med material som mikroläranden och hjälpdokument, som tas fram inom Mistra InfraMaint

Deltagarna har olika roller inom organisationen –  driftingenjörer IT-specialister, avdelningschefer, ekonomer och VA-ingenjörer.  

Projektet samlar teman och expertkunskaper från hela forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. Samordnare för samverkansprojektet är Louise Andersson, civilingenjör Samhällsbyggnad och teknisk licentiat inom inom förebyggande brounderhåll, och Madelen Malm civilingenjör Energi och Miljö, gymnasielärare i mattematik och teknik samt projektledare på RISE inom resursåterförande avloppssystem.

– Vi och deltagarna tycker att det är väldigt roligt att vara igång. Vi ser fram emot att tillsammans skapa ett lärande som leder till ett utvecklat underhållsarbete hos deltagarkommunerna. Genom dessa samverkansträffar får kollegor från samma bransch möjligheten att dela nya tankar och idéer. Som en deltagandeorganisation sa på första träffen: “tillsammans får vi större utväxling än om man sitter och tänker för sig själv”, säger Louise Andersson.

Knyta kontakter för framtida samarbeten, ta ett steg framåt i arbetet med en plan för tillgångsförvaltning och input i hur man identifierar, analyserar och prioriterar behov inom verksamheten är några av deltagarnas förväntningar på lärandeprojektet, som löper från november 2022 till juni 2023.

Nyhet från Mistra Inframaint