Rørfornying: Bærekraftig innsats i borettslag

Publicerad: 12 januari, 2023

Operatør Durim Qerimaj styrer fresen i en stikkledning, for å åpne opp avstikkeren i et grenrør.

Operatør Durim Qerimaj styrer fresen i en stikkledning, for å åpne opp avstikkeren i et grenrør.

TT-Teknikk etablerte en Trøndelag-avdeling for en tid siden. De opplever en betydelig interesse for rørfornying, blant annet fra byens borettslag.

Vi hører lyden med det samme vi kommer inn i trappeoppgangen. Fire etasjer over oss styrer Durim Qerimaj fresen i en stikkledning, for å åpne opp avstikkeren i et grenrør. TT-Teknikk har påtatt seg oppdraget med å strømpefornye en hovedstamme og tilhørende stikkledninger i en del av Ringveien borettslag i Trondheim. Avløpsrøret lakk, lekkasjen ble oppdaget i betongtaket i kjelleren. Nå er deler av hovedstammen avdekket i kjellerrommet.

Ryddig og kostnadseffektivt

Arbeidet pågår parallelt i fire leiligheter oppover. Beboerne velger selv om de vil bli boende hjemme eller ei. Men de vet at vann og avløp er koblet fra, og at fagfolkene kommer og går. TT-Teknikk har satt av en uke til jobben. De har en avtale med seg selv om at leilighetene skal se like dann ut når de kjører derfra, som de var da arbeidet begynte. Noen av beboerne benytter anledningen til å pusse opp toalett- og badeværelse mens arbeidet likevel pågår. 

Betydelig fordel for beboerne

Oppdraget består i å strømpefornye alle avløpsrørene, uten rivning av vegger eller åpning av gulv. Å fornye de gamle rørene, fremfor å rive veggene og erstatte alt, og å gjenbruke de gamle rørene, er en betydelig miljøgevinst. For beboerne er det også betydelig rimeligere, og arbeidet går raskere. Mergim Qerimaj, TT-Teknikks avdelingsleder innen Rørfornying i Trondheim, anslår at tiden de bruker er halvparten av tiden det ville tatt om rørene skulle blitt fjernet og nye montert. Det er nok en grov underdrivelse. Når en begynner å rive går det betydelig tid til å fjerne avfall, og å bygge og vanntette nye vegger og gulv i våtrommene. 

Attraktivt miljøperspektiv 

Likevel – en vesentlig årsak til at stadig flere kontakter dem for denne type oppdrag er ønsket om å bidra i bærekraftig retning. 

– Ringveien Borettslaget er opptatt av å gjøre arbeidet mest mulig effektivt og så bærekraftig som mulig. Borettslaget skal bli grønt. Dette er viktig for dem, forklarer Mergim Qerimaj.

I TT-Teknikks presentasjoner er koblingen mellom rørfornying og bærekraft koblet til bærekraftsmål 8, 12 og 13. Henholdsvis Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Ansvarlig forbruk og produksjon samt innsatsen for å stoppe klimaendringene. 

Gode lag

På landsbasis har TT-Teknikk om lag 150 ansatte, fordelt på fire avdelinger. I Trøndelag har avdelingslederen ansvar for tre lag innen Rørfornying.

– Det er vanlig at et lag strømperenover fire leiligheter på ei uke. Noen ganger, når det er tre etasjer og to leiligheter i hver etasje knyttet til hovedstammen, tar de seks leiligheter på ei uke. Jeg liker å organisere operatørene i faste lag. Da arbeider de best sammen. Så har vi noen nyansatte hvor vi forsøker oss litt frem, for å finne det ideelle laget, beskriver arbeidslederen. 

Broren hans, Durim Qerimaj, leder lag 3. Det består i tillegg av Mariusz Ziolkowski. Denne type oppdrag er egentlig en tremannsjobb. Men lag 3 er så samkjørte og rutinerte at de klarer seg med to.

Fast prosedyre

Avdelingslederen i Trondheim har selv arbeidet som operatør på rørfornying, og beskriver effektivt prosessen de gjør. Arbeidet starter med at alt utstyret demonteres fra avløpsrørene. TT-Teknikk Trondheim samarbeider med et fast rørleggerfirma, og har utviklet en god arbeidsflyt med dem. Så skal rørene kartlegges og måles, men først må de rengjøres innvendig.

– Vi renser vekk belegg og rust. Når rørene er rene, kjører vi kamera for å kartlegge plasseringene og få mål på alt. Ut fra den informasjon lager vi tegninger. Og er det noe som må spesialbestilles, så bestiller vi det, forklarer han.

Tar ansvar for jobben

Til jobben i dette borettslaget bruker de delvis spesialsydde strømper. Når Mergim Qerimaj sender en bestilling til Oslo på mandagen, får han strømper sydd etter mål levert til i Trondheim på onsdagen.

– Først rehabiliterer vi hovedstammen fra kjeller til tak. Når den er ferdig herdet, går vi inn med fres og åpner alle grenrørene. Så installerer vi strømpene i stikkledningene. Etter det gjenstår bare litt småfresing og finpussing med sandpapir, forklarer arbeidslederen rutinert. 

– Så ringer du rørleggeren som kommer og monterer utstyret igjen? 

– Ja, og etterpå vaskes leilighetene rene.

– Har du et fast firma du samarbeider med på rengjøring også? 

– Nei utvasken tar vi selv. Målet er at alt skal være like fint som da vi kom, bare at rørene er bedre, svarer han. 

I den faste prosedyren inngår også etterkontroll med kamera. Når jobben er gjort leveres filmen fra før- og etterkontrollen, samt tegninger og egenkontroller, som dokumentasjon til kunden. I tillegg får kundene vedlikeholdsinstrukser.

Ansatte som ressurs 

Mergim Qerimaj trives i jobben sin. Det er meningsfylt å bidra til å bevare ressurser og å legge til rette for god arbeidsflyt. I tillegg er rørfornying samfunnsnyttig.

Firmaet er opptatt av problemløsning og å ta i bruk de gode løsningene. Mange av metodene de benytter er resultat av ansattes kreativitet og innsats i jobben. Slikt skaper både fremdrift og godt arbeidsmiljø. Ja, og så bedre bærekraft da.

Mergim Qerimaj, TT-Teknikks avdelingsleder innen Rørfornying i Trondheim,  trives i jobben sin. Det er meningsfylt å bidra til å bevare ressurser og å legge til rette for god arbeidsflyt.

Mergim Qerimaj, TT-Teknikks avdelingsleder innen Rørfornying i Trondheim, trives i jobben sin. Det er meningsfylt å bidra til å bevare ressurser og å legge til rette for god arbeidsflyt.

Tekst og bilder: Inger Anita Merkesdal