Norsk VA-senter ikke i 2018-budsjettet

Publicerad: 24 november, 2017

Det blir ikke penger til Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur ved NMBU i Ås i Norge i 2018. Dermed maktet ikke partiet Venstre å følge opp sin oppstartsbevilgning på 2,5 millioner kroner fra revidert budsjett i 2017.

Bildet: Smil og glede da Venstrepolitikerne møtte opp på NMBU på Ås i juni for å fortelle at VA-senteret fikk 2,5 millioner i oppstartsmidler i revidert nasjonalbudsjett. Men i 2018 ble ikke dette fulgt opp.Arkivfoto: Odd Borgestrand

Svært skuffende, fastslår direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen, og leder for Rørinspeksjon Norge, Peer-Christian Nordby deler Hofshagens skuffelse.

-Vi hadde håpet at fjorårets oppstartsbevilgning skulle følges opp, men her har det tydeligvis vært kamp om midlene, og nok en gang er det «de usynlige tjenestene» som taper i kampen om oppmerksomheten, slår Peer-Christian Nordby fast.

I et oppslag i Østlandets Blad
på Ski kom det nylig fram at SV foreslå en bevilgning på 10 millioner kroner til VA-senteret på Ås.  Toril Hofshagen kommenterer overfor avisen at hun i budsjetthøringer på Stortinget har påpekt et behov på 17,5 millioner kroner fordelt over de to kommende årene.

Hun forteller til avisen at det nå pågår et utredningsarbeid for å få realisert senteret som blir veldig viktig for hele Norge. Hele det nedgravde ledningsnettet er komplisert, og kompetanseutvikling er avgjørende, poengterte Hofshagen overfor Østlandets Blad.

Også Arve Heistad ved NMBU kommenterer savnet av bevilgning på budsjettet for 2018:
– Det er jo interessant hvordan Venstre først sa A i valgkampen, uten å følge det opp. Det kan vi ikke leve med, sa Heistad, som er en sentral person i arbeidet med senteret.

Venstrepolitiker Solveig Schytz fra Ås
mente det var en gledens dag hun som stortingskandidat i juni var med på å bevilge 2,5 millioner til kompetansesenteret for inneværende år. I Østlandets Blad blir hun konfrontert med manglende oppfølging, og etter å ha konferert med Ketil Kjendset i Venstres stortingsgruppe, uttaler Schytz til avisen at Venstre sikret at kompetansesenteret fikk en oppstartsbevilgning. Formålet var å bidra til å få på plass arealer og rammer for forsøksfeltet aller først, og så jobbe videre med organiseringen av prosjektet.
Hun innrømmer at det i Venstres alternative budsjett ikke var satt av penger på en spesifikk post til VA-senteret, men at partiet likevel vil jobbe videre for en realisering over flere av de ulike departementenes budsjetter.
- Det er mange aktører involvert, både offentlige og bransjeaktører, og det er mange statlige virkemidler som kan brukes. Nå er det viktig at alle aktørene i fellesskap bidrar til å utløse et spleiselag med statlige virkemidler og bidrag fra næringslivet, sier Solveig Schytz fra Ås.

- Norsk Vann vil fortsette arbeidet
med å påvirke til nødvendig statlig støtte til dette kompetansesenteret, som vil være viktig for å nå nasjonale mål på vann- og avløpsområdet. Det har blant annet vært et viktig tema i våre møter med de ulike partiene på Stortinget i november, sier Hofshagen.