Nu söker vi dig som arbetar inom kommun eller kommunalt vattentjänstföretag och vill jobba nationellt med VA-frågor. Svenskt Vattens kommittéarbete utgör en spännande plattform med möjligheter för både dig som individ, på enskild organisationsnivå och den svenska VA-branschen som helhet.

Följande kommittéer söker nya medlemmar: 

Avloppskommittén (VAK)

Dricksvattenkommittén (DRIK)

Kommunikationskommittén (KOMKOM)

Rörnätskommittén (RÖK)

Som kommittémedlem förväntas du ta ett särskilt ämnesansvar baserat på dina erfarenheter och intresse. För Dricksvattenkommittén söker vi specifikt en individ med inriktning på dricksvattenkvalitetsfrågor och kännedom om analysteknik. 

Då kommittéarbetet bygger på aktivt deltagande kräver det engagemang och prioritering från medlemmarna. Diskussioner och verktyg är beroende av medlemmarnas bidrag så bästa möjliga förutsättningar skapar vi genom vårt engagemang. Uppdragets långsiktighet kräver förankring i hemorganisation. Arbetssätt och områdesansvar utformas i dialog med övriga kommittémedlemmar. 

– Våra kommittéer ger oss en plattform att kommunicera över organisationsgränser och fokusera på våra gemensamma frågor. Chansen att nätverka, höja blicken och jobba branschgemensamt ger oss otroligt stora fördelar – både i kommittén och på hemmaplan. Dessutom är det ett otroligt spännande sätt att arbeta, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten. 

Vi ser fram emot din intresseanmälan senast den 18 november. Skicka din intresseanmälan via formuläret här nedan. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.  

Berätta gärna i din intresseanmälan om din kompetens och vad du kan bidra med. Svenskt Vatten uppmanar till intresseanmälan då vi månar om den fortsatta utvecklingen av vårt kommittéarbete och diskuterar gärna frågor rörande förutsättningar och upplägg under den fortsatta processen. 

Vi står för resor till och från Stockholm i samband med kommittésammankomster. 

 

Kontakta följande personer vid frågor: 

VAK – Klara Westling, 08-506 002 15 

DRIK – Birger Wallsten, 08-506 002 07 

KOMKOM – Sofia Barré, 08-506 002 27 

RÖK – Erik Karlsson, 08 - 506 002 23