Ambassadører for de som har sluttet å grave

Publicerad: 25 oktober, 2017

Mats Rostø og Borghild T. Folkedal sto sammen på podiet for første gang i Norge, henholdsvis styreleder og lederen av den norske arbeidsgruppa i Scandinavian Society for Trenchless Technology. Et viktig oppdrag for å rekruttere flere i VA-bransjen til den skandinaviske foreningen som har sluttet å grave.

Bildet: Klar for markedsføring av SSTT under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen tirsdag ettermiddag. Borghild T. Folkedal og Mats Rostø, sammen for første gang på et norsk podium. Foto: Odd Borgestrand

Seansen fant sted under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen, der SSTT var med som medarrangør på seminaret om ledningsnett. Dette er en forening som ønsker å bidra til en positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Det skal skje gjennom informasjonsspredning og kunnskapsheving om NoDig‐metodene. Opplæring og kursing innen NoDig er dermed viktig. Foreningen skal også være en sentral møteplass og et levende diskusjonsforum for alle som er opptatt av vann, avløp og miljø, understreker styreleder Mats Rostø. Han har jobbet 25 år i VA-bransjen og har bred erfaring fra både kommunal og privat sektor. Han har siden 2016 vært ansvarlig for vann og avløp i Nacka Kommune i Sverige

Mindre miljøbelastning
Den norske lederen, Borghild T. Folkedal, er spesielt opptatt av å hindre unødvendig miljøbelastning og ulempe for tredjepart ved utbygging og vedlikehold av infrastruktur. For å oppnå resultater på dette området er det viktig at de ulike aktørene i bransjen møtes og snakker sammen. Det skjer gjennom den årlige fagkonferansen, fagtreff og temadager og gjennom informasjonsformidling via egne nettsider og diskusjonsforum. Forum for ledningsfornyelse, der Norsk Vann, RIN og SSTT møtes, er også en viktig møteplass for lederne i de tre foreningene, mener Folkedal.

SSTT har vært aktive med innspill til VA/miljøblad. Totalt fem ulike VA/miljøblader omhandler nå NoDig
Nr. 90 NoDig‐metoder for hovedledninger.
Nr. 91 Strømperenovering av avløpssystem.
Nr. 97 Krav til PE‐rør ved NoDig‐utførelse.
Nr. 110 Renovering av VA‐ledninger ved utblokking.
Nr. 111 Boring i fjell og løsmasser.
Det er også egne Norsk Vann rapporter om NoDig. Den siste kom ut for noen måneder siden.

Medlemmer
Det er et sterkt ønske å utvide medlemstallet slik at foreningen blir en enda sterkere samfunnsaktør i Norge og Sverige. Spesielt medlemstallet i Norge bør økes.  Totalt har SSTT i Norge og Sverige 530 medlemmer. Dette er rådgivende ingeniørselskaper, kommuner og interkommunale selskaper, entreprenører og leverandører. Foreningen ønsker nå medlemmer blant veiselskaper, kabeletater, fjernvarme‐ og avfallssugselskaper velkommen som medlemmer.

Ny informasjonsstrategi
Styret i SSTT arbeider nå fram en ny informasjonsstrategi for å nå lenger ut med sitt budskap. Informasjonsarbeidet vil i all hovedsak foregå på de digitale plattformene. Foreningen er aktiv på sosiale medier, har egen nettside og vil utvide med faste nyhetsbrev. Det har vært interne diskusjoner om å vekke magasinet NoDig Info til liv igjen, men det blir neppe aktuelt, mener Mats Rostø.
Medlemmer i Norge vil i tillegg til digital informasjon gjerne ha flere tematreff rundt om i landet, mens svenske medlemmer ønsker flere kurs og konferanser. Dette er ønsker som vil bli fulgt opp, lovte de to lederne. I Norge er arbeidet med et eget NoDig kurs allerede godt i gang.
I en spørreundersøkelse gir medlemmene også uttrykk for at foreningen må arbeide for å fremme forskning og utvikling, og være aktiv i fagpresse med informasjon om de store miljøfordelene med gravefrie løsninger. Det er også et sterkt ønske om å fremme samarbeidet med skoler og universiteter.
Samarbeidet med Norsk Vann og Svensk Vatten vil også ha høy prioritet. Det samme gjelder samarbeidet med stiftelsen VA/Miljøblad.

Så rundet de to lederne selvsagt av sin bolk med å anbefale alle i salen om å bli en del av et faglig sterkt nettverk for økt kunnskap om «Smart ledningsfornyelse»
Firmamedlemskapet koster nå 2.800 NOK, og supplerende personmedlemskap: 900 NOK. Personlige medlemmer får rabatt på arrangementer.