Schaktfritt används vid dragning av viktig fiberkabel

Publicerad: 14 oktober, 2022

Bild: Styrud

Bild: Styrud

Arbete pågår med dragning av en 256 mil lång fiberkabel från Berlin till Haparanda – Europas nya digitala motorväg med en kapacitet motsvarande nuvarande internettrafiken i hela Norden. En del av arbetet sker med styrd borrning.

En anledning till dragningen av den kraftfulla fiberkabeln, som genomförs av GlobalConnect, är att många stora techbolag nu riktar blickarna mot Sverige tack vare en kombinationen av flera viktiga förutsättningar; tillgång till kyla, stora ytor, grön el, det geopolitiska läget och en stabil bredbandsstruktur i grunden. Den typen av digitala motorvägar är centrala för att kunna transportera stora mängder data in och ut genom hela Sverige samt ut till Europa och resten av världen.

Styrd borrning vid landfästet

Det är vid Borrby Strand som en 400 meter lång styrd borrning genomförts ut i havet, 5-6 meter under havsbotten. Ungefär en fjärdedel av den totala ledningssträckan, 62 mil, är till havs där kabeln viktas på botten och när sedan hav möter land ställs höga krav på säker förankring.

-        På uppdrag av beställaren GlobalConnect utför vi arbetet vid landfästet för att få till övergången från sjö till land på ett smidigt sätt. Borrby Strand är en badplats med långgrunt vatten som gränsar till ett för fiskenäringen känsligt område. Sanden och sanddynerna är lättrörliga och att borra under havsbottnen är det enda sättet att uppnå stabilitet där ledningen angör land. Skonsam schaktfri ledningsbyggnad innebär fördelar för både miljö, badgäster och ålyngel, i tillägg till ett stabilt och tryggt landfäste för sjökabeln, förklarar Johan Blomdahl, Regionchef Väst/Syd på Styrud.

Den digitala E4:an kommer att vara till stor fördel för mobiloperatörer som behöver ökad mobiltäckning och kapacitet, för datacenter och hyperscalebolag som vill etablera sig i Sverige men också för mindre företag, entreprenörer och privatpersoner i vardagen. Fiberkabeln kommer att gå från Berlin via Bornholm, Öland, Gotland, Stockholm och vidare via Luleå upp till Haparanda.

Mest effektiva metoden

De faktorer som fick GlobalConnect att anlita Styrud och schaktfri teknik handlade främst om att vid landfästen krävs speciell hänsyn till omgivande miljö.

-        Styrd borrning är det bästa sättet att etablera den här typen av infrastruktur på, eftersom det har minst inverkan på strandområdet. Det är också det mest kostnadseffektiva sättet att ta sig till det djup som krävs, med hänsyn till att dessa stränder vanligtvis korsar flera olika typer av ytor, som skulle kräva olika grävtekniker, konstaterar Martin Højriis Kristensen, Head of Markets & Operations på GlobalConnect Carrier.

GlobalConnect använder schaktfria tekniker även vid andra projekt där bedömningen är att det är mest fördelaktigt.

-        Styrd borrning används i ett antal scenarier där vi korsar ytor eller områden som inte kan nås med andra metoder, som befintlig infrastruktur (vägar, järnvägar), eller områden som är skyddade antingen på grund av historiska eller kulturella aspekter, förklarar han vidare

Även andra metoder

De använder även andra metoder som inte kräver traditionell grävning, som microtrenching (på hårda ytor) eller plöjning (i mjuka ytor) för att etablera infrastruktur.

-        Vi försöker hela tiden minska vår miljöpåverkan, både vad gäller koldioxidutsläpp, men också för att inte störa de omgivande områdena. Mikrotrenching och plöjning är vanligtvis de minst invasiva metoderna, och även de metoder som använder minst energi. Vi använder den typen av metoder överallt där de lokala kommunerna tillåter det, konstaterar Martin Højriis Kristensen.

Ylva Sjönell