Krav på certifikat för plastsvetsare

Publicerad: 11 oktober, 2022

Sverige har fullt ut implementerat kravet på att plastsvetsare ska vara certifierade enligt den europeiska riktlinjen EWF581. Syftet är att säkra en högre kvalitet på installerade plaströr som används för vatten- och avlopp.

Det är EWF, European Federation for Welding, Joining and Cutting, som har kommit överens om minimikrav för utbildning, träning, examination och certifiering av europeiska plastsvetsare.

-        I Sverige krävs nu vid upphandling av byggprojekt att plastsvetsare ska vara certifierade enligt EFW 581/EN13067. Det är viktigt av många anledningar, bland annat då plaströr har ryktats vara ett sämre val på grund av dålig kvalitet. Med kravet på certifierade plastsvetsare hoppas jag att ryktet försvinner, eftersom plaströr är ett mycket bra val i många applikationer, säger Tomas Helenius, ordförande i SSTTs svenska arbetsgrupp och styrelseledamot i SSTT.

Kommunerna i en ledande roll

EWF 581 är utformad för att tillhandahålla ett harmoniserat system för omfattande utbildning och träning av plastsvetsare. Riktlinjen ger en kombination av hög kompetens och nödvändig teoretisk bakgrund, vilket leder till undersökningar i enlighet med EN 13067. Svetsare som framgångsrikt genomför examen i specifika moduler, eller kombinationer av moduler, kommer att tilldelas det relevanta EWF-certifikatet i enlighet med EN 13067.

-        I Sverige har det varit kommunerna som har lett processen för att få in kravet på certifikat för plastsvetsare inom ramen för upphandlingen. För NoDig-teknologier är det speciellt när metoder som direkt horisontell borrning och rörsprängning används, där svetsarna utsätts för stora krafter, som kravet på en hög kvalitet på svetsarna är viktigt, fortsätter han.

Enligt Tomas Helenius är de svenska kommunerna väldigt duktiga på att ställa krav på det arbete som de beställer, vilket införandet av krav på certifikat för plastsvetsare är ett exempel på.

-        Men jag ser också att de fristående entreprenörerna är bra på att anta nya regler och skaffa sig adekvat utbildning för att möta kraven.

Examineras av oberoende tredje part

I Sverige finns en handfull utbildare som är godkända av Svenska ANB – Svetskommissionen, att utbilda enligt EFW 581, en av dem är GPA Flowsystem där Daniel Ejdeholm är teknisk chef. Enligt honom skiljer sig de nya kraven i EFW 581 mycket från tidigare utbildningar för plastsvetsning.

-        Olika kurser i plastsvetsning, inklusive utfärdande av certifikat, har givits sedan 1980-talet med varierande kvalitet. Det som gör denna nya utbildning annorlunda är att examinationen görs av oberoende tredje part, där vi som ett godkänt utbildningsorgan (ATB) inte kan godkänna våra egna studenter. Intyget gäller också endast i två år, därefter är certifikatinnehavaren skyldig att skicka in ett intyg från sin arbetsgivare som visar erforderlig minimitid för svetsning under de senaste två åren. Fyra år efter certifieringsprocessen måste det göras om igen för att fräscha upp både de teoretiska och praktiska färdigheterna, berättar han.

Certifieringsprocessen består av tre delar; en teoretisk del med en tentamen i slutet, en praktisk del där den certifikatsökande ska göra ett antal svetsar inför en examinator och en tredje del där de utförda svetsarna skickas till ett tredje parts testinstitut för destruktiv provning för att säkerställa att svetsarna är godkända.

-        En mindre välgjord svets kan tåla tryckprovning, men efter en tid i drift kommer den att börja läcka. Därför är det viktigt att använda destruktiv provning för att säkerställa att svetsen håller god kvalitet, avslutar Daniel Ejdeholm.

Ylva Sjönell