Schaktfritt inslag i FELIX – 22 km fjärrvärmeledning

Publicerad: 3 oktober, 2022

Bild: Styrud

Bild: Styrud

Vad är FELIX!? Ett pågående jätteprojekt mellan Gävle och Sandviken, som när det är färdigt helst inte ska märkas alls… Fjärrvärme! Smart, förnybar energi som strömmar under marken, i rör som inte syns, och som värmer upp både hem och hus. Gävle Energi AB och Sandviken Energi AB bygger i samverkan FELIX, en fjärrvärmeledning som förenar fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle.

Genom att binda samman kommunerna med en gemensam ledning får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor. Projektet som har namnet FELIX (Flytande Energi Levererad I X-län) bedöms som så pass smart att det fått det hittills största investeringsstödet från Klimatklivet, Naturvårdverkets satsning på projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Schakt och schaktfritt
Den nya fjärrvärmeledningen DN500 blir drygt 2 mil lång och går huvudsakligen genom skogarna mellan Gävle och Sandviken. Styrud medverkar i projektet med schaktfria lösningar på en del sträckor, som i Forsbacka, utanför Sandviken, där hammarborrning är den valda metoden för att förlägga skyddsrör under tre vägar, samt under järnvägen. Stor fördel med schaktfritt – att vägen förblir intakt och man minimerar risk för sättningar. Sammanlagt rör det sig om 191 meter hammarborrning i dimension 813 mm och 27 m i dimension 323 mm.

–      Ungefär hälften är klart. Det rullar på bra och återstår ca 2 veckors jobb i den här vändan, meddelar Styruds projektledare Andreas Nilsson. Sedan kommer vi tillbaka längre fram för borrningen under järnvägen.

Första spadtaget till projekt Felix togs i maj 2022 och beräknas i sin helhet att  vara klart senast i april 2024.

Nyhet från Styrud