Det nye talerøret

Publicerad: 29 augusti, 2022

Fagjournalist Inger Anita Merkesdal har overtatt etter Odd Borgestrand i SSTT. Hun er opptatt av å vise frem det avgjørende arbeidet som gjøres ute på anleggene. Foto: Privat.

Fagjournalist Inger Anita Merkesdal har overtatt etter Odd Borgestrand i SSTT. Hun er opptatt av å vise frem det avgjørende arbeidet som gjøres ute på anleggene. Foto: Privat.

Men dette er et lagspill. Min fagkompetanse er journalistikk. Det er dere som er eksperter på gravefrie løsninger og på innsatsen som gjøres for et trygt og godt ledningsnett i Norge. Derfor trenger jeg innspill fra dere, og deres kompetanse, når jeg skal formidle den hverdagen dere står i og det dere er opptatt av. Og det er store sko jeg skal forsøke å fylle. Sommeren 1998 etablerte jeg meg som frilansjournalist. Når Odd Borgestrand startet som journalist vet jeg ikke. Det jeg vet er at hvor enn jeg kom over en sak om rør eller vann eller bedre løsninger – der hadde Odd vært før meg!

 

Kort presentasjon

Blant det jeg gleder meg til er å bli bedre kjent med dere. Her og nå vil jeg gi dere en sjanse til å bli litt kjent med meg. 

Jeg kommer fra Stavanger, bor i ytre Ryfylke og er opprinnelig utdannet rørlegger, med fagbrev fra Finn Midtbø i 1990. Før jeg gikk yrkeslinjen, gjennomførte jeg videregående skole i samfunnsfag. Men fordi jeg først og fremst er praktikker, hoppet jeg av det akademiske løpet. En av svennene jeg arbeidet under hos Midtbø fortalte meg en gang at han støttet yrkesvalget mitt, for som han sa: «Som rørlegger kan du gjøre alt.» Det tenkte jeg på da jeg åtte år senere omskolerte meg til journalist, og startet enkeltmannsforetak som frilanser. 

Omfattende erfaring

Som journalist har jeg skrevet for en lang rekke fagblad, aviser og magasin. Jeg har vært innholdsprodusent og journalist/redaktør for hele produksjoner og har ansvar for innhold på hjemmesider. Fagbrevet mitt kom tidlig til nytte. Det som en gang het Rørfag var blant mine første kunder, og jeg skrev en artikkel om rørinspeksjon og gravefrie løsninger for så lenge siden at jeg ikke lengre klarer å finne den igjen. Noe av det jeg liker aller best i jobben min er å besøke anlegg. På ledningsnettet vårt gjøres det et formidabelt og helt avgjørende arbeid, som i praksis er usynlig for folk flest. Disse historiene er det viktig å fortelle. 

 

Tips meg takk!

I alle år har jeg vært opptatt av kvalitetsheving innen kunnskap og gjennomførte løsninger. For meg er det dette SSTT og RIN står for. Derfor er jeg oppriktig glad for oppdraget og ser frem til å samarbeide med dere å formidle det arbeidet som gjøres og det dere som utgjør organisasjonene er opptatt av.    

 

I sommer har jeg brukt jeg noen solvarme timer til å tenke gjennom hvordan jeg ønsker å løse oppgaven jeg har påtatt meg. Nå håper jeg at du som leser dette kan tenke over om du har noen artikkeltips til meg. I så fall mottas de med mangeslags takk!

 Og kanskje vi sees? Mitt første oppdrag blir deltakelse på årsmøte og Fagdagene for RIN! Les gjerne om den fine markeringen av Odd Borgestrand, som jeg fikk dekke da.

 

– Min jobb blir å formidle deres fortellinger, men da må jeg få tips fra dere som gjør jobben! sier Inger Anita Merkesdal, SSTTs nye talerør i Norge.

– Min jobb blir å formidle deres fortellinger, men da må jeg få tips fra dere som gjør jobben! sier Inger Anita Merkesdal, SSTTs nye talerør i Norge.