Sosialt og faglig fellesskap for RIN

Publicerad: 29 augusti, 2022

Det var en forventningsfull stemning i salen da RINs leder Reidar Kveine ønsket velkommen til årsmøtet og fagdagene i regi av Rørinspeksjon Norge.

Det var en forventningsfull stemning i salen da RINs leder Reidar Kveine ønsket velkommen til årsmøtet og fagdagene i regi av Rørinspeksjon Norge.

Arrangementet var lagt til Lillehammer, og samlet 120 konferansedeltakere. På årsmøtet var 28 medlemsbedrifter representert. Valget til styret bød ikke på noen overraskelser, leder Reidar Kveine var ikke på valg i år. Det var til gjengjeld styremedlemmene Peer-Christian Nordby, Stein Linholt, Trond Alm og Ståle Brodahl. Samtlige ble enstemmig gjenvalgt. 

Les mer om årsmøtet her

 

Faglig fokus 

Etableringen av vannsenteret, som nå realiseres på Ås, har vært en viktig sak for RIN i alle år. Ikke uventet åpnet RINs fagdager i år med de siste oppdateringene om fremdriften til fremtidens læringsarena for den norske vannbransjen. I sin presentasjon trakk RINs styreleder, Reidar Kveine, linjene tilbake til 2008. Da var RIN for første gang i dialog med NMBU med tanke på å etablere et slikt senter. Under fagdagen presenterte han bildene av de første spadetakene, eller snarere den første gravemaskinen som grov, i tomta på Ås i tilknytning til nettopp NBMU. I fase 2, planlagt første halvår 2023, skal det etableres et demofelt for NoDig. SSTT kommer selvfølgelig tilbake med mer informasjon knyttet til fremdriften og innholdet til Nasjonalt senter for vanninfrastruktur.

Programmet bød for øvrig på foredrag knyttet til spyling/rørinspeksjon, lekkasjekontroll /trasésøk, tetthetsprøving/desinfeksjon, sluttkontroll og den etterlengtede nye vannstandarden, som lanseres i høst. Den vil gi mest mulig ens nasjonal regulering av kommunenes VA-arbeide, og blir mye mer innholdsrik enn de kommunale VA-normene. Les gjerne mer i Odd Borgestands artikkel på RINs hjemmeside.

 

Det er ingen tvil om at det foregår mye faglig prat også utenfor konferansesalen. Pausene og utstillingen er også viktig for å lære av hverandre.

Det er ingen tvil om at det foregår mye faglig prat også utenfor konferansesalen. Pausene og utstillingen er også viktig for å lære av hverandre.

Tekst og foto: Inger Anita Merkesdal